Bodemonderzoek A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht

Rijkswaterstaat doet tussen half januari en eind februari onderzoek naar de milieukundige en archeologische bodemkwaliteit langs en op de A9 bij Amstelveen en Ouder-Amstel. Het onderzoek heeft tot doel na te gaan of zich in de grond en het grondwater verontreinigde stoffen of archeologische resten bevinden.

Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de toekomstige verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. In en langs de bermen van de A9 worden handmatig boringen gedaan. Ook worden boringen door het asfalt gedaan tussen het Oude Dorp en het Stadshart. Deze boringen gebeuren met behulp van twee boorwagens en vinden ’s nachts plaats.

Tijdens deze werkzaamheden worden op de A9 wisselend linker of rechter rijstroken afgesloten. Waar nodig worden rijdende afzettingen ingezet om het verkeer te waarschuwen. De boorwagens veroorzaken enige geluidsoverlast. Voor het verkeer wordt weinig tot geen hinder verwacht.

Meer weten over het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht?
Kijk op bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl