Inloopavond voorontwerp bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’

Gemeente Amstelveen organiseert in de Expositieruimte van Groengebied Amstelland een inloopavond over het voorontwerp bestemmingsplan ‘Wester-Amstel’. Dit doen ze op dinsdag 14 maart van 19.00 tot 21.00 uur. Geïnteresseerden worden deze avond  geïnformeerd over het plan en mogen vragen stellen.

Wethouder Peter Bot (Ruimtelijke Ordening): “Het geldende bestemmingsplan dient uiterlijk in 2018 herzien te worden. Het voorontwerp is een eerste fase in de procedure naar de vaststelling van het nieuwe plan. Het gaat om het gebied tussen de Kalfjeslaan, de Amstel, de A9 en de oostelijke stadsgrens van Amstelveen. Het plan legt bestaande functies vast en biedt duidelijkheid over de bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen de bestemmingen.”

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt van 2 maart tot en met 12 april ter inzage bij de balie Bouwen van het raadhuis of is digitaal te raadplegen. Gedurende deze periode kan een ieder een inspraakreactie indienen. Informatie daarover staat ook op de site.