Minister zet handtekening onder contract verdieping A9

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft dinsdag 7 maart de verkiezingscampagne even onderbroken om het besluit voor weguitbreiding A9 in Amstelveen te ondertekenen in het Van der Togtmuseum.

Volgens minister Schultz wordt met dit tracébesluit opnieuw een belangrijke stap voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer in de noordelijke Randstad gezet. Volgens haar wordt hiermee de leefbaarheid in Amstelveen verbeterd en het wordt stiller en schoner. Maar daar zijn de actiegroep Tunnelvisie en de schrijvers van 400 protestbrieven het niet mee eens. Tijdens de ondertekening ontrolde buiten de actiegroep een spandoek.

De aanpak van de A9 bij Amstelveen is onderdeel van het programma Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). De snelweg gaat van drie naar vier rijstroken per richting en komt over een lengte van 1,3 kilometer verdiept te liggen. Ter hoogte van het Oude Dorp en ter hoogte van het Stadshart komt er een overkapping. Op andere plaatsen langs de weg plaatst Rijkswaterstaat geluidsschermen, in totaal over een lengte van 12 kilometer. Het werk start naar verwachting in 2019. Het project moet tussen 2024-2026 klaar zijn. Wethouder Herbert Raat van de gemeente is blij met het resultaat voor Amstelveen. Hij vindt dat niet alleen de bereikbaarheid van de regio verbetert, maar ook die van Amstelveen omdat verschillende afslagen behouden blijven. Daarnaast investeert de gemeente 40 miljoen euro aan bovenwettelijke maatregelen, waaronder de verdiepte ligging, de twee overkappingen, een viaduct en groene geluidschermen. De groene uitstraling van Amstelveen wordt hiermee, volgens hem, nog meer versterkt.

In de periode van 21 maart tot en met 2 mei 2017 ligt het Tracébesluit 2017 ter inzage, onder meer in het Raadhuis in Amstelveen en bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord in Haarlem.

De actiegroep Tunnelvisie kondigde meteen na de ondertekening aan in beroep te gaan bij de Raad van State. RTVA sprak na afloop met Roy van Buren, woordvoerder van de actiegroep en met Minister Melanie Schultz van Haegen die nog even een kijkje nam op de brug over de A9 bij de Annakerk.