Burgemeester Blankers-Kasbergen van Ouder-Amstel vertrekt

Op 28 maart 2017 heeft mevrouw Mieke Blankers-Kasbergen aan zijne Majesteit de Koning verzocht haar per 15 december 2017 eervol ontslag te verlenen uit haar functie van burgemeester van Ouder-Amstel. Hoewel haar tweede ambtstermijn van zes jaar nog doorloopt tot september 2019 heeft de burgemeester besloten vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 plaats te maken voor een opvolger. Dat geeft die opvolger de gelegenheid om de start van de nieuwe gemeenteraad en de vorming van het nieuwe college volledig mee te maken en mede vorm te geven.

,,Ik heb dit prachtige ambt straks gedurende ruim tien jaar met grote toewijding, inzet en veel plezier vervuld tezamen met mijn medebestuurders binnen de gemeente en de regio,” aldus burgemeester Blankers-Kasbergen. Door haar ontslag nu al aan te kondigen geeft zij de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning de gelegenheid om op tijd tot de keuze van een nieuwe burgemeester te komen. Daardoor is een soepele overdracht van taken mogelijk.