Oecumenische herdenking Tweede Wereldoorlog

Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken Amstelveen-Buitenveldert – voorafgaand aan de dodenherdenking bij het monument in het Broersepark – op woensdag 4 mei om 18.30 uur een oecumenische bijeenkomst in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Graaf Aelbrechtlaan 140. Een half uur van gedenken met gesproken woorden, enkele liederen en een gebed. Burgemeester Mirjam van ’t Veld verzorgt de lezing uit de bijbel. Samen wordt stil gestaan bij het geschenk van de vrijheid.

Voorgangers zijn Pastor Jan Adolfs en Ds. Gert Jan de Bruin. Aansluitend aan het oecumenisch avondgebed is er een gang naar het monument  bij het Broersepark voor een bijeenkomst in de open lucht met kransleggingen, twee minuten stilte en het volkslied. Kijk voor meer informatie op www.kerkenamstelveen.nl.