Raad spreekt vertrouwen uit in leerbedrijf RTVA

RTVA profileert zich de laatste jaren steeds sterker als leer- en werkbedrijf. Met succes, onlangs werd de lokale omroep nog genomineerd voor leerbedrijf van het jaar. De financiële positie van RTVA is echter nog altijd uiterst wankel. De Amstelveense gemeenteraad besloot daarom woensdagavond om 25.000 euro beschikbaar te stellen om te zorgen dat de huidige stagiairs met juiste mensen en de juiste middelen kunnen worden begeleid.

Ondanks dat de lokale omroep in Amstelveen weleens wordt betiteld als schip van bijleg, blijft de raad bijzonder positief over RTVA. Een algemene conclusie is dat er de laatste jaren veel positieve stappen zijn gemaakt. Daarnaast heeft zich een steungroep opgeworpen met mensen uit verschillende geledingen van de Amstelveense samenleving. Zij onderstrepen het belang van de zender en zien graag dat er een definitieve standvastige koers wordt ingezet. Dat is ook een eis van de gemeente.

Het college van B&W is dan ook verzocht RTVA ‘op korte termijn te voorzien van ondersteuning om onder regie van de gemeente inzichtelijk te krijgen hoe de organisatie op redelijkerwijs rond kan komen’. In het najaar van 2017 moet hierover gerapporteerd worden. RTVA moet met een bedrijfsplan komen (inclusief financiële raming) dat als leidraad kan dienen voor een discussie in de raad.