Bijeenkomst ´Rouw en verdriet bij dementie´ in Alzheimer Café Amstelveen

Bij het overlijden van een naaste doorlopen mensen een rouwproces. Maar er kan ook verlies en rouw zijn vóór de dood. Joke Schippers (Centrum voor steun bij rouw en verlies) bespreekt het rouwproces bij dementie met gespreksleider Job van Amerongen op donderdag 22 juni in Alzheimer Café Amstelveen.

Mensen met dementie verliezen grip op hun leven en worden in toenemende mate afhankelijk van mantelzorgers. Als uiteindelijk de gang naar verzorgings- of verpleeghuis wordt gemaakt verliezen patiënten niet alleen hun onafhankelijkheid maar ook hun vertrouwde omgeving en contacten. Dit proces kan tot diepe rouw leiden.

Ook de mantelzorger doorloopt een voortdurend proces van verlies en rouw. De partner met dementie verandert van persoonlijkheid en de relatie is niet langer meer gelijkwaardig. De zorg wordt gedurende de voortschrijdende dementie steeds zwaarder. Als de keuze moet worden gemaakt om de partner te laten opnemen ervaren mantelzorgers dat als een groot verlies.
Joke Schippers vertelt over rouwverwerking en over mogelijkheden tot ondersteuning. Uiteraard is er ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Locatie: Woonzorgcentrum De Luwte van Zonnehuisgroep Amstelland, Wimbledonpark 361, 1185 XJ Amstelveen.
Aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.

Voor meer informatie mail naar: inlichtingenac@gmail.com 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, jong en oud, familie, mantelzorgers, hulpverleners en overige belangstellenden. U hoeft zich niet van te voren aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.