College wil extra overkapping A9 tussen Meander en oude KPMG-gebouw

Het Amstelveense college van B & W wil een extra overkapping over de A9 bij het oude KPMG-gebouw. Ook is er de wens om de overkapping bij het Oude Dorp twee meter te verlagen, zodat deze beter aansluit bij de omgeving. De maatregelen gaan de gemeente negen miljoen extra kosten. Omdat de overkapping ook kwaliteitsverbetering inhoudt voor de te realiseren appartementen in het oude KPMG-pand wordt ook een bijdrage van de eigenaar verlangd.

Wethouder A9 Herbert Raat (VVD): “De gemeente investeert al 40 miljoen in de aanleg van de A9 en ziet nu kans om met een extra investering de kwaliteit voor de inwoners te vergroten. Zo kan de derde overkapping, bij het Bovenlandpad, een groene aansluiting zijn op het bestaande Meanderpark.”

Het gaat om een verbreding van 17 meter naar maar liefst 80 meter breed. Deze overkapping ligt aan de ene kant aan Meandertoren III en IV en aan de andere kant aan het nieuwe woningbouwproject Residence Amstelveen (nu nog het leegstaande voormalig KPMG-gebouw). De bekrachtiging van de afspraken tussen Rijkswaterstaat en de gemeente zal uiterlijk 1 januari 2018 plaatsvinden.

De aanpassing is mede in gang gezet door de inzet van Roy van Buren van Belangenvereniging Meanderbewoners (BVMB). Raat: “Zij hebben ons geïnspireerd.”

Wat betreft de kosten is Raat helder: “Over de derde overkapping gaan we in gesprek met de eigenaar van het voormalige KPMG-gebouw. Gezien de kwaliteitsverbetering voor hun deur is het wenselijk dat zij substantieel bijdragen in de dekking van kosten.”

Ander knelpunt binnen de huidige plannen is dat de geplande overkapping bij het Oude Dorp boven het maaiveld uitkomt. De gemeente heeft recent aan Rijkswaterstaat gevraagd om de verdiepte ligging van de A9 bij het Oude Dorp nog 2 meter extra omlaag te brengen. Hiermee kan ook de overkapping omlaag en sluit deze beter aan bij de omgeving. Deze verbeteringen zijn niet eerder in het Tracébesluit opgenomen, omdat de gemeente daar de financiële dekking nog niet bij had gevonden. De gemeente en Rijkswaterstaat onderzoeken samen wat de te volgen procedure is om deze optimalisaties mee te nemen.

Het college zal de gemeenteraad in de Kadernota 2018 voorstellen om voor de verdiepte aanleg van de overkapping Oude Dorp en de verbreding van het Bovenlandpad €9 miljoen te reserveren. Het daadwerkelijke bestedingsvoorstel, waar ook de afspraak met Residence Amstelveen onderdeel van uitmaakt, wordt eind 2017 apart aan de raad voorgelegd.