D66 en VVD hebben vragen over toename Airbnb

Raadsleden Floor Gordon (D66), Paul Feenstra (VVD) en Inza Gast (VVD) bezochten dinsdag samen met ambtenaren een aantal Airbnb locaties in Amstelveen. Volgens schatting van de gemeente worden in Amstelveen inmiddels honderden woningen op Airbnb te huur aangeboden. Hier komen steeds vaker klachten over en de raadsleden willen meer inzicht in de omvang en aard van deze klachten; reden om zelf eens poolshoogte te gaan nemen.

Dat verhuur via Airbnb in Amstelveen op grond van het bestemmingsplan niet is toegestaan, blijkt bij veel bewoners onbekend. De raadsleden willen duidelijkheid brengen over wat níet en wat wél is toegestaan, door het opstellen van beleidsregels. Buurgemeente Amsterdam kent al langer beleid op dergelijke vormen van verhuur. Daar wordt Airnb onder voorwaarden toegestaan: maximaal 60 dagen, met een meldplicht en niet meer dan 4 personen per wooneenheid. Daar wordt ook toeristenbelasting geheven. Amstelveense raadsleden hebben het college al eerder vragen gesteld over Airbnb en willen nu graag dat de gemeente zo snel mogelijk met voorstellen voor een eigen beleid komt.