GroenLinks: extra kinderboerderij in Noorder-Legmeerpolder

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 juni heeft GroenLinks aangegeven dat er ruimte moet blijven in de Noorder Legmeerpolder voor een nieuwe kinderboerderij of een pluktuin. De gemeenteraad besprak 21 juni de nieuwe ruimtelijke visie voor de Noorder Legmeerpolder, waar glastuinbouw plaats moet maken voor sportvelden.

De Noorder Legmeerpolder is nu een gebied met diverse functies, er zijn woningen en glastuinbouw, maar er is ook sprake van Schipholparkeren en caravanopslag. In de ruimtelijke visie verdwijnt een deel van de glastuinbouw en komt er een flink sportpark in het gebied te liggen. Ook wordt geprobeerd een oplossing te vinden voor bedrijfswoningen die niet meer als zodanig worden gebruikt.

GroenLinks vind het jammer dat niet is gekeken welke sportverenigingen naar dit gebied zouden willen verhuizen en waar er echt tekort aan sportaccommodaties zijn. De wethouder gaf aan dat er vaker gesproken is over het feit dat aantal sportverenigingen te krap is gehuisvest.

Volgens de groen partij zijn er in Amstelveen Noord echter altijd al relatief weinig sportvelden. “De oude Bankrashal is nu gesloopt en twee scoutingterreinen zijn inmiddels woningbouw. GroenLinks vindt dat goede redenen om ook daar te zoeken naar meer sportruimte,” aldus Tessa van Wijnen van de Amstelveense GL-fractie.

De partij constateert dat het voor de bewoners van Amstelveen Zuid wel weer een eind is naar Elsenhove, de enige kinderboerderij van Amstelveen. Het past bij de agrarische functie die de Noorder Legmeer traditioneel heeft om daar ook voor kinderen aandacht aan te besteden in de vorm van een pluktuin of natuur-educatie centrum.

Tessa van Wijnen: “Sommige kinderen vinden schooltuintjes geweldig, maar je zou voor alle kinderen iets moeten hebben om over natuur, voedselproductie en ook sierteelt te leren. ”

In de visie, die wel met ruimte meerderheid is aangenomen, staat dat gemeente grond aan zal moeten gaan schaffen in de Noorder Legmeer polder. GroenLinks vindt dat daar dan ook ruimte moet komen voor nieuwe voorzieningen, die passen bij het gebied.

GroenLinks heeft er eveneens op aangedrongen naar een andere oplossing te zoeken voor de caravanopslag. In de nu aangenomen visie zal deze functie verdwijnen, GroenLinks vindt dat er binnen Amstelveen ruimte moet zijn voor Amstelveners die hun caravan ergens moeten parkeren.

In de visie worden ruimtelijke plannen in hoofdlijnen aangegeven, als deze verder zijn uitgewerkt zal de gemeenteraad daar opnieuw over komen te spreken.