Meedenkavond voor Amstelveners over CDA verkiezingsprogramma

CDA Amstelveen nodigt inwoners van de gemeente en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit om actief mee te denken over het nieuwe verkiezingsprogramma 2018-2022. Op donderdag 29 juni vindt in ontmoetingscentrum De Meent een meedenkavond plaats. De bijeenkomst staat onder leiding van oud-wethouder Jan Willem Groot.

Het CDA is in mei gestart met de voorbereidingen van het nieuwe verkiezingsprogramma. ‘Meest waardevol daarbij  zijn  ideeën en suggesties van inwoners zelf en van maatschappelijke organisaties in Amstelveen’, zegt Bert Rouwenhorst, voorzitter van de programmacommissie.

Opzet en doel
Discussieleider Jan Willem Groot geeft tijdens de avond in De Meent uitleg over opzet en doel van de bijeenkomst. Daarna wordt de groep in kleinere groepen verdeeld, waar volop over de onderwerpen kan worden gediscussieerd. De uitkomsten van deze discussies vormen een belangrijke basis voor het verkiezingsprogramma.

Aanmelden
Iedereen is welkom op deze CDA-avond. Locatie: De Meent, Orion 3 in Amstelveen. Aanvang 20.00 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst graag vóór dinsdag 27 juni bij Bert Rouwenhorst, via een mail naar: b.rouwenhorst@gmail.com. Bellen kan ook: 06-51701352.