Bedrijventerrein Wagenweg verdwijnt op termijn

Bedrijventerrein Wagenweg wordt op termijn opgeheven. Vrijkomende kavels in het gebied worden niet opnieuw verhuurd. Hiertoe heeft het Amstelveense college van B en W besloten. Het terrein (een zijstraat van de Noorddammerweg in de Legmeerpolder) heeft al gedurende langere tijd te maken met activiteiten die wettelijk niet toegestaan of niet wenselijk zijn. Zoals een hennepplantage, gestolen spullen en spanningen tussen huurders.

Wethouder Vastgoed Herbert Raat (VVD): “Voor ons is de maat vol bij bedrijventerrein Wagenweg. Het is de hoogste tijd om maatregelen te treffen. Het is elke keer weer raak. Ook tijdens het laatste bezoek met burgemeester Mirjam van ’t Veld stonden er weer autowrakken op de weg. Door de huidige activiteiten af te bouwen kunnen we de locatie een nieuwe bestemming geven.”

Op het bedrijventerrein Wagenweg zijn elf kavels waarop momenteel acht bedrijven zijn gevestigd, voornamelijk autoreparatiebedrijven, autohandelaren en sorteerbedrijven. De aanwezige ondernemers kunnen hun bedrijf nog voortzetten. Uiteraard op voorwaarde dat dit binnen de geldende regels gebeurt. Door vrijkomende kavels niet meer te verhuren, worden op termijn de bedrijfsactiviteiten afgebouwd.

Daarnaast ligt het terrein in (beoogd) glastuinbouwgebied. Dit is door de gemeenteraad op 21 juni jl. vastgesteld in de Ruimtelijke Visie Noorder Legmeerpolder. Alle activiteiten die hier niet in passen dienen te worden geweerd om hinder en verrommeling te voorkomen.