D66 & VVD na forse stijging inbraken: ‘Investeer in Whatsapp Buurtpreventie’

D66 en VVD roepen het college van B&W op om meer te investeren in Whatsapp buurtpreventie. Wat de partijen betreft past dit initiatief ook goed in de tegenmaatregelen die noodzakelijk zijn om de 50% stijging in woninginbraken ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar te stuiten.

“Dit digitale veiligheidsinitiatief helpt de politie om Amstelveen veiliger te maken door oplettende inwoners met elkaar en de politie in contact te brengen over mogelijke onveilige situaties. Wat D66 en VVD betreft wordt er de komende twee jaar 25.000 euro per jaar vrijgemaakt voor het stimuleren van Whatsapp buurtpreventie en het bekostigen van een applicatie die de beheerder van de groep nog sneller in contact kan brengen met de politie. Dit draagt bij aan minder woning- en auto-inbraken in Amstelveen,” aldus de partijen

Op dit moment zijn er al meer dan zeventig Whatsapp buurtpreventiegroepen actief in Amstelveen.  D66-raadslid Harmen van der Steenhoven: “Alle digitale initiatieven die bijdragen aan minder criminaliteit moeten we omarmen. Zeker als deze initiatieven oplettende inwoners en de politie sneller met elkaar in contact brengen.”

De partijen roepen het college van B&W op om Whatsapp Buurtpreventiegroepen te stimuleren in wijken en buurten waar er nog niet of nauwelijks gebruik van gemaakt wordt. Juist in die wijken en buurten is het van belang om inwoners te activeren hier wel in gezamenlijkheid gebruik van te gaan maken. VVD-raadslid Inza Gast: “Juist in wijken met wat minder sociale cohesie kan een initiatief als Whatsapp Buurtpreventie zorgen voor minder woninginbraken en meer veiligheid.”

Het voorstel van D66 & VVD wordt op 19 juli aan de gemeenteraad voorgelegd bij de behandeling van de jaarlijkse kadernota.