GL betreurt provincieplan om Bovenkerkerpolder te schrappen als stiltegebied

In de commissievergadering van 4 juli heeft GroenLinks vragen gesteld over de Bovenkerkerpolder. De provincie heeft aangegeven deze polder uit de lijst van stiltegebieden te willen schrappen en hierover in gesprek te willen gaan met betrokkenen. GroenLinks Amstelveen betreurt deze ontwikkeling en wil de Bovenkerkerpolder als stiltegebied behouden.

De provincie heeft stiltegebieden ingericht om te voorzien in de behoefte aan rustige recreatie in een natuurlijke omgeving. In deze gebieden zijn veel activiteiten, zoals evenementen, niet of nauwelijks toegestaan. De Bovenkerkerpolder blijkt te lawaaiig te zijn om nog langer als stiltegebied te kwalificeren, daarbij is het onvoldoende bekend als wandel- en fietsgebied. De provincie wil met andere partijen, aan een zogenaamde stiltetafel, overleggen over de toekomst van de polder. Dit geldt overigens ook voor polder de Ronde Hoep.

GroenLinks heeft erop aangedrongen dat de gemeenteraad nauw betrokken blijft bij deze ontwikkelingen. Tessa van Wijnen, raadslid GroenLinks:” De polder is nu nog goed beschermd, maar je merkt toch dat dat niet vanzelfsprekend is.”

Gemeenteverordening en bestemmingsplan laten nu weinig ruimte voor ontwikkelingen in de polder. GroenLinks wil dat dit ook naar de toekomst geborgd blijft. Groengebied Amstelland moet op zoek naar ruimte voor evenementen of andere inkomsten en ook in de Omgevingswet zal er meer ruimte zijn voor ontwikkelingen. GroenLinks wil aan een mogelijke stiltetafel inzetten op behoud van de polder als stiltegebied.

Foto: KaWijKo Media, Nickelas Kok