Help! Hoe overleef ik de nieuwe schoolroute?

De grote vakantie komt eraan. Daarmee breekt voor de huidige groep-achters een nieuwe periode aan. Een nieuwe school, nieuwe docenten en nieuwe klasgenoten in het vooruitzicht, maar ook een nieuwe schoolroute. Deze nieuwe route leidt vaak langs ingewikkeldere verkeerssituaties dan zij gewend zijn naar de basisschool. Voor een enkeling is het zelfs de eerste keer dat zij alleen naar school zullen fietsen. Best spannend dus!

Helaas is dat jaarlijks ook zichtbaar in de ongevalscijfers. Gedurende de eerste weken van het nieuwe schooljaar is er elk jaar opnieuw een flinke stijging aan ongevallen, in de leeftijdscategorie 10-14 jaar. De vijftien samenwerkende gemeenten in Vervoerregio Amsterdam willen deze ongevalspiek voorkomen. Ouders uiteraard ook, daarom oefenen zij de nieuwe schoolroute met hun kind.

Ouders van kinderen die na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan, ontvangen daarom voor de vakantie via school een brief met tips waarmee zij hun kind veilig van en naar school kan laten fietsen. Kinderen kunnen van een onverwachte situatie schrikken en daardoor foute beslissingen in het verkeer nemen. Wanneer ouders in de vakantieperiode de nieuwe route oefenen met hun kind, krijgt het kind de kans om zich de nieuwe route eigen te maken.

Ouders krijgen de volgende tips om de nieuwe route te oefenen:

Stippel samen met uw kind de meest veilige route uit vanaf uw huis naar de nieuwe school en terug. Fiets deze route een paar keer samen met uw kind.

  • Geef tijdens de fietsrit heldere aanwijzingen en wijs op mogelijke gevaren. Hierbij is het belangrijk te vertellen wat het gewenste gedrag van het kind moet zijn. Bijvoorbeeld: ‘hier komt een lastig kruispunt, rechts heeft voorrang, dus als er bestuurders van rechts komen, moet je voorrang verlenen’.
  • Oefen zoveel mogelijk de verkeerssituaties die uw kind lastig vindt. Laat uw kind zelf vertellen wat de veiligste manier is om een moeilijk punt over te steken.
  • Leer uw kind dat het uit de ‘dode hoek’ moet blijven van vrachtwagens, bussen en bestelbusjes. Gebruik hierbij de vuistregels: ‘blijf er ruim en rechts achter’ en ‘hou meer dan drie meter afstand’.
  • Ook als uw kind met het openbaar vervoer naar school gaat is het aan te raden een aantal keer samen het traject te rijden. Denk hierbij ook aan de looproutes van en naar de haltes, het overstappen en het bespreken van veilig gedrag bij de halte. Bespreek meteen wat uw kind moet doen als tram of bus onverhoopt niet rijdt of te laat is.

Gebruik van de smartphone en muziek

  • Het gebruik van de smartphone en het luisteren van muziek op de fiets is niet verboden, maar het leidt wel af in het verkeer. Veel ongelukken ontstaan doordat het verkeer niet meer wordt gezien of gehoord. Het advies is dan ook om op de fiets geen muziek te luisteren en de smartphone niet te gebruiken.
  • U kunt met uw kind hier vooraf afspraken over maken. Bijvoorbeeld dat als het nodig is om de telefoon te gebruiken, dat uw kind dan even op een veilige plek aan de kant van de weg gaat staan. Als de verkeerssituatie dat toelaat, zoals op lange, rustige routes, kunt u de volgende richtlijn toepassen: volume zacht en alleen het rechter oordopje in.

Een veilige fiets

Om veilig de weg op te gaan, is het belangrijk de fiets regelmatig te controleren op goed werkende remmen, verlichting, een stevige bagagedrager, goede snelbinders en een degelijk slot. School- en sporttassen kunnen het beste worden vervoerd op de bagagedrager of op de rug. Een complete fietscontrolelijst vindt u op www.verkeerseducatiepunt.nl/checklist-veilige-fiets/.

Kinderen die op deze manier begeleid worden, gaan goed voorbereid, veiliger en zelfstandig op weg. De gemeenten helpen ook mee. In augustus/september zijn er weer veel schoolkinderen op de weg na een rustige zomervakantie. Weggebruikers worden hierop gewezen met borden en spandoeken langs de weg van de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Daarnaast stelt de Vervoerregio Amsterdam voor scholen via de onderwijsbegeleidingsdiensten gratis lesmaterialen beschikbaar op het gebied van verkeer. Voor meer informatie: www.verkeerseducatiepunt.nl