Lokale fractie SP opent aanval op Amstelveens college

De lokale fractie van de SP heeft afgelopen zaterdag vol de aanval geopend op het Amstelveense college. Op de opiniepagina van Het Parool schreef SP-fractielid Marina Casadei een vurig betoog waarin zij stelt dat Amstelveen haar burgers als een baksteen laat vallen.

Het gaat daarbij om mensen die zich moeten melden bij het WMO*-loket. Casadei in Het Parool: “Natuurlijk worden niet alle aanvragen gehonoreerd. Maar voor mensen met een dringende hulpvraag is er altijd een ‘oplossing op maat’, volgens het college. Want in Amstelveen laten we niemand in de steek. Mooie woorden van wethouder Herbert Raat (VVD).”

Volgens Casadei bestaan de ‘oplossingen op maat’  echter alleen op papier. “In werkelijkheid laat deze gemeente haar burgers vallen als een baksteen!”

Het SP-raadslid haalt een voorbeeld aan van  een zieke vrouw met een Wajong-uitkering, die is aangewezen op haar familie die mantelzorg verleent. “Maar hulp bij het vinden van een betaalbare woning kan ze wel vergeten. Tot vier keer toe krijgt ze te horen dat ze maar naar Groningen moet verhuizen. Aan de brieven van behandelend artsen heeft deze gemeente geen boodschap,” aldus Casadei.

Het stuk is hier online te lezen.

*WMO: wet maatschappelijke ondersteuning