Mirjam van ’t Veld stopt als burgemeester van Amstelveen

Mirjam van ’t Veld, de burgemeester van Amstelveen, neemt per 1 oktober afscheid van de gemeente. Ze is voorgedragen als voorzitter van de RvB van ziekenhuis Gelderse Vallei. Van ’t Veld schreef onderstaande brief:

Vandaag heb ik de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, de leden van de gemeenteraad en het college van B&W van Amstelveen geïnformeerd dat ik ben voorgedragen als voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei en dat ik deze functie heb aanvaard.

Al vele jaren zet ik mij met hart en ziel in voor het openbaar bestuur. Zo ook in Amstelveen. Ik ben geworteld in de gemeente en de gemeenschap, voel me er thuis, geef alle dagen van de week alles wat ik in mij heb. Zo ben ik naar Amstelveen gekomen, zo doe ik mijn werk, zo ben ik. Toen ik werd benaderd voor deze nieuwe functie met volop mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en profilering van dit ziekenhuis, kwam voor mij het moment om mij te bezinnen op mijn toekomst. Ik kwam tot de conclusie dat de tijd rijp was om mij te richten op een nieuwe fase in mijn bestuurlijke loopbaan. Het is een besluit dat ik niet licht heb genomen. Wat helpt is de wetenschap dat het goed gaat met Amstelveen, dat de bestuurlijke opdrachten en intenties die ik op mij had genomen zijn ingevuld en ik vorm heb kunnen geven aan tal van nieuwe lokale initiatieven, maar ook initiatieven in regionaal en internationaal verband.

Ik kom oorspronkelijk uit de zorgsector en ga daar nu naar terug vanwege drie redenen: de uitdaging die mij wacht, mijn affiniteit met de sector en de mogelijkheid om te besturen in een andere context. Mijn ervaringen als verpleegkundige hebben mij jaren geleden gemotiveerd om verder te leren, mij verder te ontwikkelen, gestimuleerd om het verschil te willen maken. Mijn drijfveer was en is: wat kan ik betekenen voor de ander? En of het nu inwoners, medewerkers of patiënten betreft, mensen staan voor mij centraal.

In het openbaar bestuur kon ik mijn ambities realiseren, kon ik over de grenzen van het burgemeestersambt kijken en leerde ik omgaan met verschillende rollen en verwachtingen. In mijn nieuwe functie komt deze bagage uitstekend van pas. Ziekenhuis Gelderse Vallei is een modern, professioneel ziekenhuis met ruim 2600 medewerkers, 170 medisch specialisten en een team van 400 vrijwilligers. Het is een ziekenhuis waar de patiënt, en niet de systemen, centraal staat. De patiënt krijgt handvatten om zelf te bouwen aan een gezonde leefstijl met aandacht voor voeding en bewegen. Ik sta volledig achter de missie van Ziekenhuis Gelderse Vallei en verheug mij enorm op de samenwerking.

Het ligt in mijn bedoeling om per 1 oktober officieel afscheid te nemen als burgemeester van Amstelveen. Het was een voorrecht om uw burgemeester te zijn en tot mijn laatste dag kunt u onverminderd op mijn inzet rekenen. Daarna zullen de vele bijzondere en intense ervaringen, de interessante ontmoetingen en mooie gesprekken een dierbare herinnering blijven.

De burgemeester van Amstelveen,

Mirjam van ’t Veld