Ouderen Combinatie Amstelveen wordt Amstelveenplus

De leden van de Ouderen combinatie Amstelveen (OCA) hebben onlangs besloten om het beleid van de partij te verbreden. Door niet alleen de focus te leggen op de ouderen, maar ook het beleid op andere leeftijdsgroepen te richten, heeft dat geresulteerd in een naamsverandering, namelijk AmstelveenPlus.

De politieke vereniging gaat zich volledig voorbereiden op de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. “Veel energie wordt gestoken in het samenstellen van het verkiezingsprogramma. Dit wordt mede vormgegeven door inspraak van leden en bewoners. Op 16 locaties worden in Amstelveen bewoners uitgenodigd om hun mening over allerhande onderwerpen te geven.
Bewoners worden via flyers geïnformeerd over plaats en tijdstip van deze inloopbijeenkomst in hun eigen woonomgeving. Aanmelden is hiervoor niet noodzakelijk en het bestuur hoopt vele bewoners te ontmoeten,” aldus het persbericht.

Om te komen tot een sterk kandidatenteam voor de nieuwe AmstelveenPlus-fractie worden gesprekken gevoerd. Belangstellenden kunnen zich nog voor een plaats op de kieslijst aanmelden. Een informatief gesprek waarin de inhoud van de functie als raadslid wordt aangeven, maakt onderdeel van de samen te stellen kandidatenlijst uit. Belangstellenden kunnen zich per email aanmelden bij de campagneleider: cdeveth@ziggo.nl.