VVD en D66 willen jeugdzorg en onderwijs verbinden

Vanuit het contact tussen de politiek en het onderwijs is initiatief genomen om onderwijs en jeugdzorg dichter bij elkaar te brengen. De bestuurders van Amstelland, Marlies Verkuijlen, en Amstelwijs, Frans Cornet, hebben met de raadsleden van VVD en D66, Victor Frequin en Anne-Mieke van der Vet een concreet plan uitgewerkt om de succesfactoren in de samenwerking tussen het onderwijs en de gemeentelijke jeugdzorg in kaart te brengen.

Victor Frequin (VVD) en Anne-Mieke van der Vet (D66) hebben in de gemeenteraad het initiatief van de schoolbestuurders besproken en overgenomen. Zij zullen bij de bespreking van de Kadernota 2018 op 19 juli in de gemeenteraad een motie indienen om dit onderzoek mogelijk te maken. Zij benadrukken dat de basisscholen in Amstelveen natuurlijk de plek zijn waar blijkt of kinderen hulp nodig hebben. Zij vinden dat alle kinderen in Amstelveen dezelfde kansen moeten krijgen en als dat niet zo is de benodigde ondersteuning moeten krijgen. Verder zijn zij enthousiast over de samenwerking tussen Amstelland en Amstelwijs. Net als bij het Voortgezet Onderwijs is het belangrijk dat ook het Primaire Onderwijs in Amstelveen samen tot dit soort initiatieven komt.

In Amstelveen wordt vanuit de gemeente veel geïnvesteerd in onderwijs(huisvesting). VVD en D66 zijn van mening dat dit voortgezet moet worden. “Het is van groot belang dat alle ouders en kinderen in Amstelveen tevreden zijn en blijven met het onderwijs en dat eventuele problemen thuis die de ontwikkeling van kinderen in de weg staan op deskundige wijze worden opgepakt,” aldus de partijen.

Foto: vlnr.: Frans Cornet (Amstelwijs), Victor Frequin (VVD), Anne-Mieke van der Vet (D66), Marlies Verkuijlen (Amstelland) voor Brede School Omnibus