Gemeente zoekt Amstelveners met een goed idee

Heeft een goed idee om de leefbaarheid in uw buurt te vergroten? Stuur uw idee naar de gemeente. Al veel mensen gingen u voor. Zo zijn er aanvragen ingediend voor meer jeugdactiviteiten in Nes a/d Amstel en een Jeu de Boulesbaan in Middenhoven/Waardhuizen.

In Amstelveen zijn veel mensen actief in hun wijk. De gemeente geeft deze mensen graag een steuntje in de rug met een financiële bijdrage. Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben een bedrag van in totaal 60.000 euro beschikbaar gesteld om de beste ideeën en initiatieven mogelijk te maken. Per goed idee is maximaal 10.000 euro beschikbaar. De wedstrijd is onderdeel van Mensen Maken Amstelveen.

Hoe kunt u uw idee indienen?
Maak gebruik van het formulier op de website www.mensenmakenamstelveen.nl
U kunt dit formulier ook opvragen door te mailen naar: mensenmakenamstelveen@amstelveen.nl of te bellen naar Louis van Nimwegen via (020) 540 49 11. U kunt uw idee insturen tot 15 september 2017.