Informatieavond Alzheimer Café: Het belang van bewegen bij dementie

Jos van Haasteren, fysiotherapeut in woonzorgcentrum ‘Groenelaan’ geeft op donderdag 24 augustus uitleg over het belang van beweging voor lichaam èn geest. De door het Alzheimer Café georganiseerde informatiebijeenkomst vindt plaats in Woonzorgcentrum De Luwte van Zonnehuisgroep Amstelland. Gespreksleider is Cornelie Swart. 

Bewegen is belangrijk voor je lichaam, of je nu jong of oud bent. Onderzoek wijst uit dat bewegen ook een positieve invloed heeft op het brein. Al op korte termijn verbeteren functies van je hersenen en op langere termijn verkleint het de kans op dementie. Niet-bewegen is zelfs slecht voor mensen met dementie, zowel voor hun lichamelijke als hun mentale fitheid. Fysiotherapeut Jos van Haasteren laat ons zien wat bewegen doet voor het brein en waarom de invloed van beweging zo positief is voor ons hele lijf en onze hersenen. En dat iedereen kan bewegen, hoe kwetsbaar of beperkt men ook is.
Uiteraard is er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

Locatie: Woonzorgcentrum De Luwte van Zonnehuisgroep Amstelland, Wimbledonpark 361, 1185 XJ Amstelveen.
Aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de Alzheimer Cafés Regio Amstelland en Meerlanden, e-mail: inlichtingenac@gmail.com  

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, jong en oud, familie, mantelzorgers, hulpverleners en overige belangstellenden. U hoeft zich niet van te voren aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.