Situatie Ouderen Combinatie Amstelveen blijft chaotisch

Het bestuur van de Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) heeft geen mededelingen gedaan over de uitkomsten van een beslotenheid over haar toekomst, die maandagavond werd gehouden. Die toekomst is uiterst wankel door interne strubbelingen en opzeggingen.

Enkele hardliners binnen de OCA, fractievoorzitter Spinhoven en penningmeester Van der Voort, doen er alles aan om de macht naar zich toe te trekken nadat partijvoorzitter Tim Lechner zijn functie onlangs neerlegde. (” De partij is totaal onbestuurbaar geworden; gemaakte afspraken worden niet nagekomen of teruggedraaid, de partij en fractie staan bol van persoonlijke belangen, tegenstellingen en intriges”). Ook secretaris, Joop Siemers stapte onlangs op, alsmede het lid Veerle de Robles-Theunissen, die wilde overstappen naar Groen Links. Nu is ook de campagneleider en lid van de verkiezingscommissie van OCA, Chris de Veth opgestapt.

Intussen heeft het opgestapte lid Veerle de Robles-Theunissen te kennen gegeven toch niet de overstap naar GroenLinks te maken. Zij is teruggekeerd bij de OCA, als secretaris van het bestuur, echter zonder een benoeming door de algemene ledenvergadering.

“De voorbereidingen voor de komende verkiezingen in 2018 waren door de OCA-ledenvergadering maar net in gang gezet”, zo stelt oud-campagneleider Chris de Veth, “en nu ontwikkelt zich een ongekende soap”.
De Veth: “Vrijwillige commissieleden zijn van hun taken ontheven of uit de vereniging gezet, terwijl zij met de uitvoering van de bestuurlijk vastgestelde campagne-activiteiten bezig waren. Enkele leden kregen zogenaamde formele “brieven van uitzetting”, welke werden geschreven en verzonden door de zelf benoemde secretaris De projecten werden stopgezet en er werd een “formeel” bestuur gevormd met gelijkgezinden zonder medeweten van de leden.”

Naar de mening van De Veth speelt de huidige fractievoorzitter Spinhoven hierin een dubieuze rol. Hij werkte niet mee aan het voeren een gesprek met de Kiescommissie, hij eiste op voorhand lijsttrekker te worden en er vond daarna sabotage plaats door de aangekondigde gesprekken met de kandidaten te boycotten.

Het enige formeel overgebleven bestuurslid – penningmeester Van der. Voort – heeft in dit proces, volgens De Veth, ook een bijzondere rol gespeeld. Hij nam geen moeite om de leden bij elkaar te roepen om een oplossing voor de smalle bestuurscapaciteit te vinden.

Foto: Archief RTVA | Fractievoorzitter OCA Cor van Spinhoven