SP: Leefbaarheid wijk Groenelaan holt achteruit

Deze zomer heeft de lokale fractie van de SP met een groep actieve leden de wijk Groenelaan bezocht. Ook de raadsleden Patrick Adriaans en Marina Casadei hebben veel gesprekken gevoerd met bewoners van deze wijk. Conclusie: de leefbaarheid in de wijk holt achteruit.

Zo vrezen bewoners aan de Watercirkel vrezen dat met de komst van een derde supermarkt aan winkelcentrum Groenhof de parkeerdruk zal toenemen. Overigens blijft dit winkelcentrum de gemoederen bezig houden. Slechts weinig mensen zien een derde supermarkt zitten. Ze betreuren het verdwijnen van de Blokker en de slager. Nu staan de winkels al maanden en sommige zelfs al jaren leeg. Daar worden de buurtbewoners niet vrolijk van.

Waar massaal melding van wordt gemaakt is de verpaupering van de buurt. Dat komt volgens bewoners die al langer woonachtig zijn in de wijk, doordat er in de leegstaande woningen minimagezinnen komen wonen. Vaak hebben zij een migratieachtergrond en spreken blijkbaar onvoldoende Nederlands om de geldende huisregels te begrijpen en te respecteren. Een bewoner is van mening dat de Groenelaan inmiddels een achterstandswijk is geworden. Een veelgehoorde opmerking is dat er in de wijk veel statushouders zijn komen wonen, terwijl gezinsleden al jaren staan ingeschreven bij Woningnet en maar niet aan de beurt komen voor een betaalbare huurwoning in Amstelveen.

Bewoners klagen daarnaast over zwerfvuil en vandalisme in de wijk. In plaats van in de containers worden de vuilniszakken ernaast geplaatst. Hier is weinig tot geen toezicht op. Een ander probleem zijn de hangjongeren die steeds jonger lijken te worden. Bewoners hebben het over kinderen tussen de 9 en 15 jaar die op straat rondhangen en bij het speeltuintje aan de Mont Blanc. Maar ook in en om de flat Monte Rosa. Een oudere inwoonster vertelde ons dat zij iedere keer maar weer moet afwachten hoe haar scootmobiel erbij staat. Daaraan hebben onverlaten vernielingen aangebracht terwijl hij in de hal stond op te laden.

Marina Casadei van de SP: “Veel van de genoemde problemen hadden voorkomen kunnen worden door een betere spreiding over de wijken van statushouders en hun gezinnen. De SP pleit voor diversiteit in de woonwijken: jong en oud, met- en zonder migratie achtergrond. Momenteel zijn er te weinig Amstelveense gezinnen die aan bod komen voor een betaalbare woning. Hen wordt aangeraden om maar naar een andere gemeente te verhuizen als zij de huren van vrije sector woningen niet kunnen betalen. Starters hebben dus niet de keuze om te huren of te kopen in Amstelveen, want geen van beide is mogelijk voor mensen op of net boven het minimum.”

“Ook zie ik dat door te stoppen met het aanbieden van voorzieningen voor de jeugd het probleem van hangjongeren er nog steeds is. Gezinnen die wij spraken vertelden dat de ouders van de kinderen vaak te weinig met het gezin ondernemen en zien dat als oorzaak van alle narigheid. Van deze ouders kan geen actie worden verwacht richting de wijkcoach om iets te gaan organiseren voor jeugd. Het is dan ook niet zinvol om krampachtig te blijven volhouden dat activiteiten niet aanbod-gericht mogen zijn. Voor deze doelgroep moet er een goed aanbod komen, zodat zij onder toezicht elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten ontplooien.”