Toekomst Jagershuis gebonden aan ‘Rijksbeschermd Dorpsgezicht’

De vastgoedontwikkelaar van het aan de Amstelzijde gelegen Jagershuis krijgt te maken met strenge eisen. Hoewel er nog geen formele aanvragen of vergunningsprocedures zijn ingediend, zal de gemeente erop toezien dat de plannen passen binnen het ‘Rijksbeschermd Dorpsgezicht’. 

Wethouder Herbert Raat (VVD): “Het verdienmodel van een vastgoedeigenaar is voor ons niet leidend. Veel belangrijker is of een plan past in de omgeving. Oftewel: dat de uitstraling past bij het cultuurhistorisch waardevolle straatgezicht. Samen met mijn collega Peter Bot van Ruimtelijke Ordening zullen we streng sturen op welstand en kaders binnen het bestemmingsplan. De gemeente hecht grote waarde aan het aanzien van het Jagershuis als onderdeel van het Rijksbeschermd Dorpsgezicht.”

Afvoeringsprocedure van Rijksmonumentenlijst in gang
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de afvoeringsprocedure begin dit jaar ingezet. Leidend in dit besluit was het bouwhistorisch onderzoek waaruit bleek dat het gebouw niet uit de 18e eeuw stamt – zoals eerder gedacht –  maar in de jaren zestig is herbouwd.

Eigenaar pand opgepakt in Italië
Aemstel Monuments B.V. is eigenaar van het pand. De gemeente heeft uit de media vernomen dat de eigenaar van het moederbedrijf van het Jagershuis, een topman van vastgoedfirma Breevast, afgelopen week op het Italiaanse eiland Capri is opgepakt. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. Wel zijn de wethouders Raat en Bot van plan om met de burgemeester te bespreken of een nader onderzoek noodzakelijk is.