Bijeenkomst Stadsdorp Elsrijk rond thema dementie

Stadsdorp Elsrijk organiseert 19 september in samenwerking met haar netwerkpartners een informatieve avond rondom het thema dementie. Het doel van deze bijeenkomst is het wijkgericht voorlichten van bewoners die te maken krijgen met een buur of familielid die geconfronteerd wordt met dementie.

Het wordt een interactieve en informatieve bijeenkomst waaraan Stadsdorp Elsrijk, Vita Amstelland (ouderenadvies) , Politie Amstelveen, Ziekenhuisgroep Amstelland en mantelzorg en meer meewerken. Zij vertellen over hun werkzaamheden en de route die bewandeld wordt als instanties worden ingeschakeld. Verder wordt er binnen de bijeenkomst vooral aandacht besteed aan burenhulp/ondersteuning vanuit de buurt. Wat kan men namelijk zelf doen om iemand te ondersteunen met dementie en waar kan men terecht bij vragen/behoefte aan ondersteuning?

De bijeenkomst die wordt gehouden aan de Heemraadschapslaan 100 begint om 19.00 uur (inloop 18.30 uur) en is rond 21.0 uur afgelopen. Aanmelden kan via info@stadsdorpelsrijk of 06-23817063.