Forse rijkssubsidie voor monumentale Amstelveense heemparken

Het Rijk kent Amstelveen de komende zes jaar 475.000 euro subsidie toe voor onderhoud en beheer van de twee monumentale heemparken: het Dr. Jac. P. Thijssepark en park De Braak. Met geld van het Rijk kan flink worden geïnvesteerd in de parken.

In samenwerking met de specialisten groen erfgoed van bureau SB4 heeft de gemeente een beheerplan gemaakt voor de komende zes jaar voor de instandhouding van de twee groene rijksmonumenten. Op basis daarvan heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de subsidie toegekend. In dit plan is ook alle aanwezige vakkennis van de medewerkers verzameld zodat deze specialistische kennis niet verloren kan gaan.

Beide rond de jaren veertig aangelegde parken kennen internationale faam. Verantwoordelijk landschapsarchitect Christiaan Pieter Broerse tekende in dienst van de gemeente voor de opzet en vormgeving van woonwijken en parken. Zijn assistent Koos Landwehr detailleerde de ontwerpen en is zo medeverantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. Het meest in het oog springend in de parken is de enorme variatie aan heemplanten. Broerse had een grote botanische kennis en zijn tuinontwerpen zijn een inspiratiebron voor tuinieren met wilde planten.

BBA-Wethouder Peter Bot (Wijkbeheer): “De heemparken van Amstelveen zijn vermaard vanwege hun grote schoonheid in alle seizoenen. Je kunt er heerlijk wandelen. Het lijkt ongerepte natuur maar het zijn door onze medewerkers vakkundig en handmatig beheerde parken. Nu kunnen we de speelse en natuurlijke oeverbeschoeiingen met boomstammen vernieuwen, de bodem van de heemparken ophogen en verstevigen en bomen die te groot zijn geworden laten snoeien.”

Voor meer informatie over de heemparken: www.thijssepark.nl