Gemeente: ‘Huis maximaal dertig dagen verhuren via Airbnb’

Het Amstelveense college van B en W gaat een eerste stap zetten om overlast door tijdelijke verhuur zoals Airbnb aan te pakken. Verhuurders krijgen een meldplicht en mogen hun huis maximaal dertig dagen verhuren. Daarnaast wordt woningdelen, in een door de gemeenteraad aan te wijzen deel van de gemeente, onder voorwaarden toegestaan. Hiermee kunnen handhavers effectiever optreden tegen overlast en is er duidelijkheid voor inwoners die van de mogelijkheden gebruik willen maken.

Wethouder Herbert Raat (VVD): “Een huis voor veel geld verhuren is inmiddels aantrekkelijker dan het houden van een wietplantage op zolder. Huizen zijn handelswaar geworden. Dit drijft de prijzen op. Een twee-onder-een-kapwoning in Elsrijk kost inmiddels al €3.950,- per maand. We houden ruimte voor de leuke kant. Zoals de mogelijkheid om je huis te verhuren aan een ander stel als je zelf drie weken op vakantie bent. Maar langdurig verhuren via Airbnb als verdienmodel heeft flinke overlast in de buurt tot gevolg. Met de nieuwe beleidsregels vangen we twee vliegen in één klap. Enerzijds pakken we overlast door Airbnb aan en anderzijds creëren we mogelijkheden voor tijdelijke verhuur en woningdelen.”

Om inwoners die op zoek zijn naar tijdelijk onderdak meer mogelijkheden te bieden, is het met de nieuwe beleidsregels toegestaan om maximaal twee kamers tijdelijk te verhuren. De hoofdbewoner moet echter wel kunnen aantonen dat hij of zij de woning zelf als vast woonverblijf gebruikt. Zo kunnen bijvoorbeeld studenten en expats, maar ook mensen die tijdelijk extra zorg nodig hebben een poosje bij iemand inwonen.

Nu is het nog zo dat woningen alleen bewoond mogen worden door één huishouden. De nieuwe beleidsregels bieden mogelijkheden om, afhankelijk van de woning, met maximaal vier personen uit verschillende huishoudens samen te wonen. Het onder voorwaarden mogelijk maken van woningdelen biedt ook ruimte om mantelzorg door middel van zogenoemde ‘kangoeroe woningen’ binnen de regelgeving te faciliteren. Woningdelen wordt in eerste instantie toegestaan in daarvoor aangewezen delen van Amstelveen. Bijvoorbeeld een wijk of een gedeelte daarvan. Welke delen van Amstelveen worden aangewezen bepaalt de gemeenteraad op een later moment.

Het voorstel wordt op 28 november besproken in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur en op 13 december in de raadsvergadering.