Pilot verruiming horecatijden voortgezet bij twee bedrijven

De pilot voor de verruiming van de horecatijden wordt voortgezet bij twee bedrijven. Na een jaar is gebleken dat alleen Partycentrum Van den Adel en de Bells Club gebruik maakten van de mogelijkheid om later te sluiten dan 03.00 in de weekenden.

De ondernemers van de Bells Club en Partycentrum Van den Adel zijn van mening dat de verruimde openingstijden voorzien in een behoefte van hun publiek en dat de uitstroom van publiek in de nacht hiermee vloeiender verloopt.

Uit de pilot is gebleken dat feesten in Partycentrum Van den Adel zich prima lenen voor ruimere openingstijden. Van den Adel is dan ook gelegen op een industrieterrein en organiseert hoofdzakelijk feesten voor publiek boven de dertig jaar.

Wel wordt door de gemeente geconcludeerd dat de terugkerende overlast rond de Bells Club als risico aanwezig blijft. Deze overlast lijkt echter vooral samen te hangen met de aanwezigheid van een club in een woongebied en niet zozeer is toe te rekenen aan een verruimde openingstijd, behalve dat een club die langer open is wellicht aantrekkelijker is en dus meer publiek naar zich toetrekt.  De Bells Club trekt daarbij  jonger publiek dan Partycentrum Van den Adel. Jonger publiek zorgt vaker/sneller voor overlast.

Rond de Bells Club ervaren vooral omwonenden overlast. Deze bestaat met name uit luidruchtig publiek in de omgeving en wildplassers. In de periode september tot januari deed zich een aantal ernstigere verstoringen van de openbare orde voor, met vechtpartijen zowel binnen als buiten de club. Die incidenten zijn voor de burgemeester aanleiding geweest de Bells Club voor twee maanden uit te sluiten van deelname aan de pilot. Sinds april is de club weer deelnemer en is het beeld rustig, behoudens incidentele meldingen van overlast.