‘Steeds meer gezondheidsklachten door pizzapijp Tempelhof’

Bewoners van Tempelhof in het Oude Dorp geven aan dat zij steeds meer last hebben van gezondheidsklachten. De bewoners en de gemeente voeren al enige tijd discussie over een afvoerpijp van een pizzaoven van een ondernemer aan de Dorpsstraat. Deze stoot enorm veel roet uit. Dit leidt tot klachten zoals hoesten en benauwdheid.

Het baart de bewoners van Tempelhof grote zorgen dat de gezondheidsklachten zijn toegenomen. ” Hiermee wordt deze zaak pregnanter, des te meer nu ook veel (jonge) kinderen en zelfs baby’s dagelijks aan deze, mogelijk (zeer) schadelijke gassen worden blootgesteld,” aldus één van de bewoners in een brief aan gemeente. Er wordt daarom ook gepleit om een meting te verrichten.

Verantwoordelijk wethouder Raat heeft ondertussen toegezegd om actie te ondernemen: “Ik heb intern de opdracht gegeven om de GGD of een vergelijkbaar onderzoeksinstituut onderzoek uit te laten voeren. Om zo te kijken of er een causaal verband is tussen de klachten en de pizzeria.”

De bewoners en de eigenaar van de pizzeria starten binnenkort ook een zogenoemd mediationtraject. ” Er vindt op 15 september aanstaande een intakegesprek plaats met de betrokken ambtenaren. Vervolgens zal de mediator adviseren of en in welke vorm het mediationtraject voortgezet kan worden. Het doel van het mediationtraject is het creëren van een voedingsbodem voor een constructieve dialoog om zo voor het einde van het jaar tot een gedragen oplossing te komen,” aldus Raat.