Wethouders zelf in rolstoel om problemen te ervaren

Verschillende rolstoelgebruikers hielden maandagmiddag met wethouders Peter Bot (Ruimtelijke Ordening), Jeroen Brandes (Verkeer) en Herbert Raat (Zorg) een schouw in Stadshart Amstelveen. Aanleiding was een eerdere oproep van mevrouw van Hugten. Zij zit in een rolstoel en ervaart dat sommige stoepen in het Stadshart een onneembare vesting zijn. De wethouders namen de proef op de som om zo zelf te ervaren waar rolstoelgebruikers mee te maken krijgen.

Begin augustus vroeg mevrouw van Hugten aandacht voor inwoners in een rolstoel. Met name rondom de verbouwing van het voormalige V&D-gebouw. Reden voor de wethouders om haar en andere inwoners in een rolstoel een schouw te organiseren. De uitkomst is dat bij aanbesteding van werkzaamheden in de openbare ruimte meer aandacht nodig is voor belangen van inwoners in een rolstoel. Om zo rolstoeltoegankelijkheid, net als duurzaamheid, een belangrijke randvoorwaarde te maken in alle aanbestedingen van werk aan de openbare weg.

Naast de rolstoelgebruikers en wethouders waren er verschillende ambtenaren van de gemeente aanwezig. Wethouder Zorg Herbert Raat (VVD): “Dat doen we bewust. Amstelveen krijgt de komende jaren met nog veel meer grote werkzaamheden te maken. Het belang van rolstoeltoegankelijkheid daarbij heeft niet alleen met verkeer of wijkbeheer te maken. De verschillende afdelingen moeten goed samenwerken om ervoor te zorgen dat ook rolstoelgebruikers zich goed kunnen verplaatsen binnen onze gemeente. Het belang hiervan is ook al eerder aangekaart door Esther Veenboer, fractievoorzitter van PvdA Amstelveen.”