Amstelveners kunnen stemmen voor ontwerp fietsbrug A9

Inwoners van Amstelveen kunnen in de eerste helft van november kiezen uit verschillende ontwerpen voor de fietsbrug die over het verkeersplein ter hoogte van de Keizer Karelweg wordt gemaakt. Via een speciale website kunnen zij stemmen op hun favoriet. Voorafgaand aan de stemronde beoordeelt een team van deskundigen of de ingediende ontwerpen voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, techniek en functionaliteit. Het is daarna aan inwoners om te bepalen welk ontwerp er uiteindelijk wordt gebouwd.

Wethouder A9 Herbert Raat (VVD): “De fietsbrug over de A9 wordt een icoon voor Amstelveen. Een herkenningspunt. Daarom vinden wij het belangrijk inwoners zeggenschap te geven. We hopen zoveel mogelijk inwoners te bereiken zodat het een brug van alle Amstelveners wordt.”

De architectenbureaus hebben hun ontwerp inmiddels aangeleverd bij de gemeente. Na de beoordeling kunnen inwoners stemmen van 1 november t/m 14 november aanstaande. Ieder huishouden in Amstelveen ontvangt hierover een brief met twee unieke codes. Stemmen kan online, per post of in belevingscentrum Amstelveen InZicht aan het Stadsplein 103 (boven de bibliotheek). De uitslag volgt twee weken later.

Over de A9 komen drie overkappingen: bij het Oude Dorp, bij het verkeersknooppunt Keizer Karelweg-A9 en bij het Bovenlandpad. De fietsbrug, ook bedoeld voor voetgangers, komt over het verkeersknooppunt te liggen parallel aan de Keizer Karelweg. Vanuit het zuiden gezien begint de brug bij de Ouderkerkerlaan en eindigt bij de noordelijke in- en uitgang van het busstation. Met deze brug wordt het gemotoriseerd verkeer gescheiden van het langzaam verkeer. Hierdoor ontstaat een vlottere doorstroming op het kruispunt en wordt de oversteek veiliger voor fietsers en voetgangers. De bouw van de fietsbrug wordt in de laatste fase van het project verbreding A9 gerealiseerd (uiterlijk 2024-2026).