Gemeente Amstelveen start Duurzaamheidsfonds

Op de jaarlijkse dag van de duurzaamheid, dinsdag 10 oktober, startte gemeente Amstelveen het Duurzaamheidsfonds. Hiermee wil de gemeente duurzame initiatieven van bewoners en organisaties stimuleren die bijdragen aan het duurzamer maken van woningen en gebouwen in Amstelveen. Het fonds heeft 500.000 euro beschikbaar voor de komende twee jaar.

BBA-wethouder Peter Bot (Duurzaamheid): “Amstelveen wil in 2040 onafhankelijk van fossiele energiebronnen zijn. Als gemeente kunnen wij dit doel niet alleen bereiken. Daarom stimuleren wij goede duurzame initiatieven met het Duurzaamheidsfonds. Het fonds staat open voor bewonersgroepen, VvE’s en organisaties. Als zij met een initiatief komen dat bijdraagt aan energiebesparing of aan het opwekken van duurzame energie, dan kunnen zij een aanvraag voor lening of subsidie doen bij het fonds. Het initiatief moet zich richten op meerdere woningen of gebouwen en daadwerkelijk zorgen voor reductie van CO2-uitstoot op het grondgebied van Amstelveen.”

Via het Duurzaamheidsfonds subsidieert de gemeente ontwikkelkosten van verduurzamingsprojecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een haalbaarheidsonderzoek of opstart-, en onderzoeksactiviteiten. Voor de uitvoering van activiteiten kan de gemeente een lening verstrekken, indien de financiering niet (volledig) via eigen middelen, opbrengst of leningen bij banken of andere instanties kan worden gerealiseerd. Enkele voorbeelden van activiteiten: een collectief zonnepanelenproject, nemen van duurzame maatregelen bij een VvE of het organiseren van een wijkactie gericht op particuliere huiseigenaren.

Om het geheel in goede banen te leiden heeft de gemeente een Aanjager Duurzaamheidsfonds aangesteld. Carina Dijkhuis adviseert initiatiefnemers bij het opstellen van de aanvraag voor een subsidie of lening en brengt hen in contact met mogelijke samenwerkingspartners met duurzaamheidsexpertise binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.