Mogelijk verlaging afvalstoffenheffing per 2018

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om per 1 januari 2018 de afvalstoffenheffing met 4% (8 tot 10 euro per huishouden) te verlagen. Het kostendekkende tarief kan omlaag omdat de verwachting is dat door de invoering van ‘Anders Inzamelen’ in de loop van 2018 Amstelveners hun huishoudelijk afval nog beter sorteren. Doordat minder restafval overblijft, kunnen de verwerkingskosten omlaag. Ook zijn de kosten van de huidige ondergrondse containers inmiddels afgeschreven.

De gemeente start in 2018 met ‘Anders Inzamelen’. Belangrijkste doel is het verlagen van restafval en het verhogen van herbruikbaar afval. De gemeente stimuleert het sorteren van Plastic Verpakkingen, Metalen en Drinkpakken (PMD) en start met pilots voor het inzamelen van Groente,- Fruit- en Tuinafval (GFT) bij hoogbouw. Sorteren van huishoudelijk afval door inwoners, of bronscheiding, biedt namelijk betere kwaliteit afval dat opnieuw als grondstof kan worden gebruikt dan bij machinaal nascheiden van restafval.

Verminderen van restafval is gunstig omdat de gemeente naast relatief hoge verwerkingskosten voor het verbranden van restafval een verbrandingsbelasting betaalt per ton restafval aan het rijk. Milieuwinst neemt toe doordat de diverse soorten huishoudelijk afval zoals glas, papier, textiel, GFT en plastic verpakkingen bij zorgvuldige scheiding kunnen worden hergebruikt voor nieuwe producten. GFT levert bijvoorbeeld door een proces van vergisten groen gas en CO2. Composteren zorgt voor o.a. warmte en compost. Gebruikte plastic verpakkingen zoals flessen en flacons zijn goed recyclebaar tot granulaat, grondstof voor nieuwe plastic producten.

De gemeenteraad heeft eerder gevraagd om te onderzoeken of het afvaltarief kan worden gebaseerd op het principe van ‘de gebruiker betaalt’. Dat onderzoek is nu door ‘Anders Inzamelen’ uitgesteld wat het college van B en W betreft. Het lijkt overigens dat in gemeenten waar inwoners moeten betalen per inworp restafval het recyclebare huishoudelijk afval door sterke vervuiling minder goed geschikt is voor recycling.