College herkent zich niet in SP Zwartboek

Het Amstelveense college herkent zich niet in het geschetste beeld van het Zwartboek 2.0 dat de SP onlangs heeft overhandigd. Hierin wordt een aantal schrijnende situaties geschetst van statushouders, bijstandsgerechtigden en minima die op de gemeente zijn aangewezen.

,,Het college neemt uitdrukkelijk afstand van beschuldigingen van de SP aan het adres van onze medewerkers in termen als respectloos, intimiderend en bedreigend. De situaties die SP aanhaalt zijn grotendeels bekend bij het college. Het college acht het niet juist om over individuele casussen in het openbaar te discussiëren. Wel merkt het college op dat de situaties eenzijdig, selectief en soms zelfs onjuist zijn weergegeven,” staat te lezen in een brief gericht aan de gemeenteraad.

En waar gehakt wordt, vallen spaanders is het college van mening: ,,Met bijna 5.000 Amstelveners die ondersteuning van de gemeente ontvangen, waarvan bijna 2.000 minima en 1.500 bijstandsgerechtigden, gaat er natuurlijk weleens iets mis. Het algemene beeld dat naar voren komt bij de cliëntervaringsonderzoeken is dat het over het algemeen juist heel goed gaat in Amstelveen. Waar het in individuele gevallen fout gaat in de uitvoering is het college altijd bereid deze opnieuw tegen het licht te houden.”

Het college stelt dat het gevoerde beleid voor alle Amstelveners gelijk is: ,,Statushouders zijn Amstelveners. In alle gevallen betrekken wij alle persoonlijke mogelijkheden of beperkingen van cliënten in de toepassing van dat beleid. Onze medewerkers worden daarop getraind en zijn hierop alert. Wanneer de SP het niet eens is met het gevoerde beleid dan is de raadzaal de aangewezen plek om dat aan de orde te stellen.”

RTVA spreekt morgen voor de camera met SP-raadslid Marina Casadei over de reactie van het college.

Het Zwartboek 2.0 is hier te downloaden.