De jongste stem van de CU: Jetske Gerkema 

Ik vond het belangrijk dat er meer jonge mensen én meer vrouwen op de kandidatenlijst kwamen te staan

Op haar zeventiende werd ze lid van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie en nu, op haar tweeëntwintigste, is Jetske Gerkema docent aan een hogeschool en nummer drie op de kandidatenlijst van de CU. “Ik vond het belangrijk dat er meer jonge mensen én meer vrouwen op de kandidatenlijst kwamen te staan, dus dat gaf ik door. Daarna vertelden ze me dat het aan het overwegen waren om mij op nummer drie te plaatsen en dat vond ik uiteraard heel erg leuk.” Er zijn meerdere punten die voor Jetske belangrijk zijn, maar een onderwerp springt er bovenuit: het tegengaan van eenzaamheid. “Zowel bij jongeren als bij ouderen wil ik dit probleem aanpakken. Dit is op landelijk niveau een groot probleem, maar hier moet je ook lokaal mee aan de slag. Het raakt mij persoonlijk echt als ik eraan denk dat er mensen zijn die alleen in hun flatje zitten en niet weten wat ze moeten doen om dit probleem op te lossen. Of het nou je studentenkamer is of je seniorenappartement. Ik hoop hier echt iets aan te kunnen doen.”

Stelling 1: Er moeten minder evenementen georganiseerd worden in het Amsterdamse Bos
“Het is voor ons natuurlijk het allerbelangrijkst dat er naar de mensen die hier klachten over hebben wordt geluisterd. Ik snap het ook niet als er langs deze mensen heen besloten wordt om evenementen te organiseren – dit moet in samenspraak gebeuren. Je kan natuurlijk niet 100% draagvlak verwachten, want er gaan altijd mensen zijn die ook 100% tegen zijn. Maar wij willen hier wel een duidelijke afspraak over, dat er voldoende draagvlak is. Dus dat bijvoorbeeld een aantal mensen het ermee eens zijn, voordat het doorgaat.”

Stelling 2: Amstelveen moet experimenteren met gereguleerde wietteelt
“Hier zijn wij het niet mee eens. Wiet en drugs zorgen in het algemeen voor ontzettend veel problemen. Wat voor signaal geef je dan af als wij als overheid dit gaan tolereren? Drugs is erg slecht voor je gezondheid en er gaan vaak problemen zoals verslaving achter schuil. Ik vind persoonlijk het gedoogbeleid zoals het nu is ook verschrikkelijk. Wij vinden dat de overheid er Ã¼berhaupt van af moet blijven. Wiet en drugs gewoon uit de samenleving proberen te bannen, de stap van softdrugs naar harddrugs is klein. Dat is natuurlijk erg ambitieus, maar het is voor ons het beste. Elk mens is te waardevol om zich te verliezen aan drugs.”

Stelling 3: Gemeente Amstelveen moet jongeren met schulden financieel ondersteunen
“Dit vind ik een heel belangrijk onderwerp, maar we zijn tegen deze stelling. We willen vanuit de overheid jongeren kunnen steunen en begeleiden in het verstandig omgaan met je geld. Afbetalen of financieel ondersteunen is natuurlijk niet de oplossing, soms moet je ook gewoon op je blaren zitten nadat je financieel fouten hebt gemaakt, maar als er snel hulp moet komen dan moet dit vanuit de overheid beschikbaar zijn. Financiële ondersteuning is niet een oplossing waar wij voor pleiten. Bij jongeren kan er ook speciale aandacht aan besteed worden, zeker in de laatste klas: dat er dan een soort uitleg wordt gegeven over geld lenen voor je studie en de gevolgen hiervan. Ze moeten wel begrijpen dat er een mogelijkheid is dat zij op hun dertigste zomaar aan een schuld van 30.000 euro vastzitten.”

Stelling 4: De seksuele voorlichting op middelbare scholen moet zich aanpassen aan de huidige seksuele evolutie
“Seksuele geaardheid moet sowieso bespreekbaar gemaakt worden op welke school dan ook. Prikkelende vragen stellen en met de leerlingen in discussie gaan is hierin een belangrijk punt – dat je met hen kan bespreken dat ze anderen in hun vrijheid moeten laten als er meningsverschillen vormen over dit onderwerp. Juist als het gaat om seksuele geaardheid wil je dat iedere jongere en ieder mens zich gerespecteerd voelt. In het onderwijs wil je leerlingen kritisch laten nadenken over wat hun houding voor impact heeft op mensen met een andere geaardheid. Leerlingen kun je niet dwingen om het te respecteren, maar je kunt ze wel prikkelen.”

Stelling 5: Jongeren en starters in Amstelveen moeten voorrang krijgen op een woning
“Ja. Er is een enorme nood aan woningen en zeker voor jongeren en starters. Er moeten niet continu dure huizen bijgebouwd worden, daar gaan docenten, agenten of mensen in de zorg niet in kunnen wonen. En dan vinden we het jammer dat deze mensen weer uit de stad trekken – die hebben geen andere keuze dan ergens anders te gaan wonen. We hebben er allemaal geen belang bij dat deze mensen wegtrekken uit de stad, doordat ze geen andere keuze hebben en ergens anders gaan wonen. Wij willen bouwen voor de mensen die nu het langste in de wachtrij staan en dat zijn de jongeren en starters.”

Voordat de nieuwe stemmers van Amstelveen voor het eerst naar de stembussen stappen, wil Jetske duidelijk maken dat een goede voorbereiding het halve werk is: “Kijk verder dan posters of een Facebookpost, luister naar wat politici inhoudelijk te zeggen hebben en of jij je daarop aansluit. Prik een beetje door de beloftes heen – deze kunnen ook niet altijd waargemaakt worden. Dit kan heel verraderlijk zijn in de politieke wereld en ik hoop echt dat jongeren daar een soort gevoeligheid voor creëren. Valse uitspraken maken de politiek soms erg ingewikkeld en onbetrouwbaar – daarom is het zo belangrijk om je goed in te lezen.”
[efspanel style=”callout” type=””]
[efspanel-header]
Georgia Oost
[/efspanel-header]
[efspanel-content]

Georgia Oost (18), Amstelveens studente journalistiek, ontmoet de komende dagen de jongste verkiesbare leden van alle deelnemende partijen aan de Amstelveense gemeenteraadsverkiezingen. Met vijf -op jongeren gerichte- stellingen als leidraad, laat Georgia je kennismaken met leeftijdsgenoten die jou willen gaan vertegenwoordigen in onze gemeenteraad.

[/efspanel-content]
[/efspanel]