Gebruik Whatsapp-buurtpreventiegroepen groeit gestaag

AMSTELVEEN – Het gebruik van Whatsapp-buurtpreventiegroepen in Amstelveen groeit gestaag. Inmiddels zijn er ruim 90 geregistreerde groepen van buurtbewoners die samen een oogje in het zeil houden. Tot groot genoegen van de politie, want dankzij onderling contact kan er bij verdachte situaties sneller en effectiever worden opgetreden. 

Ook in de Whatsapp-groep van Bovenkerk Zuid wordt door buurtbewoners actief deelgenomen. Inmiddels is het aantal deelnemers gestegen tot 125, vertelt beheerder Jennifer Boterman: “De groep heeft ervoor gezorgd dat men zich veiliger voelt in de buurt. Bijkomend voordeel is dat het ook het saamhorigheidsgevoel versterkt.”

De groepen zijn in het leven geroepen om criminaliteit zoals inbraken terug te dringen. Mochten er verdachte personen of voertuigen worden gesignaleerd, dan staan de beheerders in nauw contact met de wijkagent. “Wij kunnen als politie niet overal tegelijkertijd zijn.”, vertelt wijkagent Richard Lukassen. “De burgers zijn hiermee onze oren en ogen. Als er wat aan de hand is, dan gaan we gelijk poolshoogte nemen. Als politie waarderen we dat zeer.”

Een overzicht van alle Whatsapp-buurtpreventiegroepen in uw buurt kunt u vinden op https://wabp.nl/