Gemeente wil extra ondersteuning voor mantelzorgers van dementerenden

AMSTELVEEN – Amstelveen wil de ondersteuning van mantelzorgers van dementerende verder verbeteren. Binnenkort start een scan volgens de methodiek ‘Sociale Benadering dementie’ naar de behoeften van mantelzorgers en mensen met dementie en het huidige aanbod van mantelzorgondersteuning. Dit onderzoek geeft inzicht in de ervaringen die mantelzorgers hebben met het huidige ondersteuningsbeleid. Tegelijkertijd geeft het input voor een gesprek met diverse Amstelveense zorg- en welzijnspartijen over hoe de gemeente dementieondersteuning in Amstelveen verder kan verbeteren.

De scan moet leiden tot de juiste ondersteuning. Hij wordt uitgevoerd door Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam. Anne-Mei The heeft ondersteuning volgens de methodiek van de ‘Sociale Benadering Dementie’ ontwikkeld, die in gaat op de beleving van dementerende en hun mantelzorgers. Ze is auteur van het boek ‘Dagelijks leven met dementie’, en initiatiefneemster van de door de Tweede Kamer gesteunde sociale experimenten. Hierin wordt toekomstbestendige ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers ontwikkeld. De scan moet uitwijzen hoe Amstelveen en haar partners tot nog effectievere ondersteuning voor deze groep kunnen komen

Wethouder Welzijn Jeroen Brandes (PvdA): ‘Amstelveners geven aan zo lang mogelijk thuis te willen wonen. Liever gaan ze niet naar het verpleeghuis. De gemeente wil hen zo veel als mogelijk ondersteunen in deze wens. De mentale en fysieke gezondheid van mantelzorgers bepaalt vaak hoe lang iemand met dementie kan thuis wonen. We weten dat de beleving van mantelzorgers daarbij heel belangrijk is. De gemeente laat daarom onderzoeken hoe zij mantelzorgers de aankomende jaren nog beter kan ondersteunen. Deze scan is hier een eerste hulpmiddel bij’.

De afgelopen jaren heeft gemeente Amstelveen samen met maatschappelijke partners geïnvesteerd in een samenhangend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen voor mantelzorgers en mensen met dementie. De nadruk lag daarin op veiligheid, informatieverschaffing en het bieden van logeermogelijkheden of zorg thuis. Recent onderzoek toont aan dat mantelzorgers het vooral ook langer volhouden als ze vanaf het moment van de diagnose directe de juiste aandacht (en begeleiding) krijgen. Deze benodigde ondersteuning verschilt en gaat vaak veel verder dan wat het casemanagement dementie tegenwoordig kan bieden. Er zou dus meer ondersteuning moeten komen die inspeelt op de sociale aspecten die dementie met zich meebrengt..

De Nederlandse bevolking vergrijst. Hierdoor neemt het aantal mensen met dementie toe. Dat is ook zo in de gemeente Amstelveen. In 2015 woonden er 1800 mensen met dementie in Amstelveen. Dit aantal zal tot 2040 groeien tot 3300. Dat betekent dat deze groep mensen in 2040 vermoedelijk 3,6% van de totale bevolking uitmaakt in plaats van 2% in 2015. De groep mantelzorgers voor mensen met dementie is nog groter.