Nieuw gezamenlijk plan voor Jagershuis

AMSTELVEEN – De eigenaar van het aan de Amstelzijde gelegen Jagershuis en gemeente Amstelveen hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijk een nieuwe invulling te geven aan de locatie van het Jagershuis. Beide onderschrijven het uitgangspunt dat het te ontwikkelen nieuwe plan past in het Rijksbeschermd Dorpsgezicht en bij het historische karakter van dit deel van de Amstelzijde. Omwonenden worden betrokken bij de planontwikkeling.

De gemeente heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk gesprekken gehad met Breevast. Vanwege het grote belang van het Jagershuis voor Amstelveen is ook burgemeester Bas Eenhoorn betrokken. Wethouders Herbert Raat (VVD, Monumenten) en Peter Bot (BBA, Ruimtelijke Ordening): “Gemeente en Breevast hebben als uitgangspunt dat de ontwikkeling past in het Rijksbeschermd Dorpsgezicht. Daarnaast vinden we het voor alle partijen belangrijk dat het nieuwe plan wordt ontwikkeld in samenspraak met de buurt.”

Herbert Raat: “Aan de andere kant van de Amstelzijde tegenover Loetje is op Amstelzijde 46/48 een huis opnieuw opgebouwd met oude elementen. De uitstraling van voorheen bleef zo behouden. Dat is een mooi voorbeeld hoe je de historische identiteit van een pand kan bewaren. Ik hoop dat Breevast zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt om het Jagershuis in ere te herstellen en het een nieuwe toekomst geeft.”

Henk Brouwer, CEO van Breevast: “We respecteren en begrijpen de wens tot behoud van het historisch aanzicht van dit deel van de Amstelzijde. Dat is zowel het uitgangspunt van de gemeente als van ons. Uit de reacties op onze schets voor woningen met hedendaagse architectuur bleek ook dat omwonenden voorstander zijn van behoud van het historische aanzicht. In eerste instantie sturen we aan op behoud van de huidige hotel/horecafunctie van deze locatie. Dit past naar onze verwachting beter bij het behoud van het historische karakter. Totdat de definitieve plannen duidelijk zijn, zorgen we er voor dat het aanzicht van het Jagershuis acceptabel blijft.”

Op dit moment loopt er een beroepsprocedure tegen het besluit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om het Jagershuis af te voeren als Rijksmonument. In deze kwestie is de gemeente geen partij. Breevast en gemeente hebben afgesproken om in afwachting van de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam geen concrete plannen te ontwikkelen.

Foto:  Herbert Raat (2e van links) biedt Henk Brouwer (CEO Breevast) het boek Monumenten van
Amstelveen ter inspiratie aan in het bijzijn van burgemeester Bas Eenhoorn (l) en wethouder Peter Bot (r).
Fotograaf: Anko Stoffels