Oprichting werkgroep ‘OV Amstelveen verdient beter’

AMSTELVEEN – Tijdens een bijeenkomst van de SP in De Meent op zaterdag 24 maart over het openbaar vervoer heeft een aantal niet-partijgerelateerde Amstelveners het inititiatief genomen tot de oprichting een werkgroep om te strijden voor een beter OV in Amstelveen.

De klachten die tijdens de bijeenkomst werden genoemd zijn over het algemeen al bekend. Het wegvallen van het busvervoer in Waardhuizen, opheffen van bushaltes en het verlagen van frequenties, het wegvallen van de bus over de Olympiadelaan en de verschraling bijvoorbeeld bij Groenelaan en de Handelsweg.
Daarbij wordt ook als belangrijk punt genoemd dat ziekenhuis en raadhuis slecht bereikbaar zijn en vooral ouderen voor hun sociale leven aangewezen zijn op het openbaar vervoer.

Na het verzamelen van klachten was er een levendige discussie over het aanpakken van de klachten. “Uitkomst van die discussie was dat we in Amstelveen de krachten moeten bundelen, dat we niet alles in een keer op kunnen pakken, dat we onze pijlen moeten richten op de vervoersregio en dat we als eerste actiepunt beginnen met de busverbinding in Waardhuizen, mede omdat deze gekoppeld zou kunnen worden aan de dienstregeling op de Groenelaan en mogelijk Olympiadelaan,” aldus de SP.

Concreet is er een werkgroep ingesteld van aanwezigen die niet partijgebonden zijn. Deze gaat onder meer bewoners informeren en mobiliseren, ludieke acties opzetten en alternatieven aandragen. Tijdens de bijeenkomst werden al verschillende ideeën aangedragen die verder uitgewerkt moeten worden. Daarnaast heeft de SP de toezegging gedaan om de verbreding met andere partijen te zoeken.

Fractievoorzitter Patrick Adriaans: “Het is mooi om de inbreng van al deze betrokken Amstelveners te horen, al is de aanleiding de afbraak van het OV wel triest. Toch worden de zorgen van deze Amstelveners, in ieder geval voor de verkiezingen, door eigenlijk alle partijen gedeeld. We hebben individuele bewoners, wijkplatforms en diverse politieke partijen die zich al hiermee bezig