Herdenking van de Tweede Wereldoorlog bij monument Broersepark

AMSTELVEEN – Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken Amstelveen- Buitenveldert, voorafgaand aan de herdenking bij het monument in het Broersepark op vrijdag 4 mei om 18.30 uur een oecumenische bijeenkomst in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Graaf Aelbrechtlaan 140.

Een half uur van bezinning met een lezing uit het boek dat voor de aanwezigen tot bron is, gesproken woorden en enkele liederen. Er wordt stil gestaan bij het geschenk van onze vrijheid. Voorgangers zijn Ron Weeda van het Genootschap en Pastoor Eugene Jongerden van de Amstellandparochie.

Direct na afloop van de bijeenkomst is er een gang naar het monument bij het Broersepark. Daar is een korte samenkomst met enkele toespraken, twee minuten stilte, het volkslied en kransleggingen.

Kijk voor meer informatie op: www.kerkenamstelveen.nl.