Koninklijk lintje voor acht Amstelveners

 

AMSTELVEEN – Burgemeester Bas Eenhoorn heeft donderdagmorgen 26 april acht lintjes uitgereikt aan Amstelveners die veel voor de Amstelveense samenleving betekenen en betekend hebben. De volgende Amstelveners mochten de koninklijke versierselen opspelden:

de heer J.H. Boellaard
lid in de orde van Oranje-Nassau

Al bijna vijfentwintig jaar zet de heer Boellaard zich in als vrijwilliger bij de afdeling persoonsalarmering van Vita Amstelland later overgegaan in Participe Amstelland. De persoonsalarmering verhoogt het gevoel van veiligheid bij ouderen. De heer Boellaard is vrijwilliger bij de technische dienst en werkt in een team van 5 personen. Om een bepaalde tijd heeft hij dienst, waarbij hij 24 uur oproepbaar is om persoonsalarmering bij de gebruikers werkzaam te houden.

mevrouw A.G.M. Feldmann – Berding
lid in de orde van Oranje-Nassau

Sinds het moment dat haar zoon 34 jaar geleden begon met hockeyen bij hockeyvereniging Myra verloor mevrouw Feldmann haar hart aan deze club. De eerste stap in haar vrijwilligerscarrière zette zij door het wedstrijdsecretariaat voor de D-E-F-jeugd op zich te nemen, later gevolgd door het secretariaat van de A-B-C jeugd. Naast het wekelijks inplannen van de jeugdwedstrijden en scheidsrechters was zij ook actief bij de redactie van het papieren clubblad. In de jaren ’90 nam zij het barbeheer van de club over. Nog steeds vervult mevrouw Feldmann een aantal keer per week een bardienst. Voor haar jarenlange inzet is zij benoemd tot erelid van de vereniging.

mevrouw H.M. Hirschfeld
ridder in de orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hirschfeld is voor de Joodse gemeenschap een uitzonderlijke vrijwilliger. Zij heeft vele initiatieven ondernomen om alle vormen van discriminatie te bestrijden. Niet alleen van Joden, maar van alle potentiele slachtoffers. Van 1987 tot 2007 was mevrouw Hirschfeld werkzaam bij het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Zij hield zich voornamelijk bezig met racisme en antisemitismebestrijding. Zij heeft de jaarlijkse Monitor van antisemitische incidenten, het niveau van graadmeter van antisemitisme in Nederland gegeven. Vele landen kopieerden in de loop der jaren deze monitor. In 2003 is mevrouw Hirschfeld mede-initiatiefnemer bij het tot stand komen van het Joods Hospice Immanuel in Amsterdam. Vanaf 2005 was mevrouw voorzitter en later senior adviseur van de Interculturele Alliantie (ICA). Tot op de dag van vandaag neemt ze groepen scholieren van 14 – 15 jaar mee naar Polen, waar ze niet alleen het kamp Auschwitz bezoeken, maar ook training krijgen in respect en tolerantie. In 2015 richtte mevrouw Hirschfeld mede het Joods Islamitisch Platform (JIP) op, dat zich toelegt op het maken van verbinding en het verbeteren van de dialoog tussen de Joodse en Islamitische gemeenschap.

De heer H. Kesting
lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer Kesting is mede-oprichter van de Amstelland Senioren ComputerClub (ASCC). Het doel van deze vereniging is volwassenen die geen computerkennis hebben inzicht en kennis te geven van de hedendaagse digitale wereld. De heer Kesting is al bijna 20 jaar dé drijvende kracht van de vereniging. Hij is initiatiefnemer van vele activiteiten. Hij was bestuurslid, web-ontwerper en beheerder, technische ondersteuner, docent en schrijver van veel nieuwsbrieven.

de heer M. Kruyswijk
lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer Kruyswijk is meer dan 20 jaar actief lid is van de vrijwillige brandweer. Hij is breed inzetbaar voor het korps als manschap, bevelvoerder, oefenleider, chauffeur en instructeur. Gedurende zijn brandweercarrière nam de heer Kruyswijk plaats in diverse werkgroepen, waaronder die van werving nieuwe vrijwilligers. Hij was één van de eerste instructeurs op het Hulpverleningsvoertuig.

de heer W.J. Mansvelder
lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer Mansvelder is vanaf 1970 tot heden actief voor de turnvereniging ODIN. Hij is de duizendpoot van de club, waar hij zich als 77-jarige nog dagelijks met volle energie inzet voor de turnvereniging en een onmisbare kracht is voor de turnvereniging. De heer Mansvelder werd op 24 maart 2016 benoemd tot erelid. Ook voor Badminton Vereniging Ouderkerk heeft hij zich 20 jaar ingezet als jeugdtrainer en ondersteunde hij activiteiten voor de jeugd. Tevens verricht hij vrijwillige werkzaamheden voor goede doelen.

de heer P. E. Monkelbaan
lid in de orde van Oranje-Nassau

In 1968 werd de heer Monkelbaan spelend lid van voetbalvereniging St. Martinus. In de tweede helft van de jaren ’70 werd hij daar vrijwilliger. Tot op heden verrichtte hij ongeveer 40 jaar vrijwilligerswerk bij de vereniging in verschillende functies. Hij was vast lid van de clubbladredactie, organisator van themafeesten en reünies en voorzitter van activiteitencommissie bij jubilea in 1980, 1990, 2004 en 2009. De laatste 20 jaar was hij bestuurslid, waarvan 18 jaar als voorzitter. In 1990 benoemde de Algemene Vergadering van Sporting Martinus de heer Monkelbaan tot Lid van Verdienste, in 2003 tot Erelid. Na zijn aftreden als voorzitter in 2016 is hij benoemd tot Erevoorzitter van Sporting Martinus. Ook was de heer Monkelbaan vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Turftrappers.

mevrouw J. Toder- Van der Nagel
lid in de orde van Oranje-Nassau

Ook mevrouw Toder-Van der Nagel is een actieve vrijwilliger bij turnvereniging ODIN. Al 19 jaar is zij voorturnster bij de gymlessen voor de jeugdleden. Op 72-jarige leeftijd doet zij nog wekelijks de oefeningen voor en weet zij de kinderen te stimuleren helemaal voor het turnen te gaan. De vorderingen en het zelfvertrouwen dat de kinderen ontwikkelen ziet zij als haar beloning. Sinds 2005 is mevrouw Toder – Van der Nagel ook beheerder van het clubhuis. Zij is benoemd tot erelid van de vereniging.