Raad wordt extra geïnformeerd over ICT-problemen gemeente

De Amstelveense gemeenteraad wordt vanavond 19 april nog eens extra geïnformeerd over de ICT-problemen bij de gemeente. Om te voorkomen dat het ambtelijke computersysteem compleet vastloopt is op zeer korte termijn een injectie van 2,8 miljoen euro nodig voor nieuwe hard en software.

Het raadsvoorstel voor het extra geld wordt 25 april in de commissie Algemeen bestuur en middelen behandeld. De burgemeester heeft de raad nu ook voor 19 april uitgenodigd voor een speciale informatieavond.

De nood bij de gemeente is hoog. Binnen de huidige werkplekomgeving kan geen continuïteit worden gegarandeerd. Op het ogenblik worden de servers te zwaar belast door een sterke toename van gebruikers en zware webbased applicaties.

“Het effect in de praktijk is dat medewerkers bij de vakafdelingen continu traagheid en uitval ervaren op de werkplek. Dit is met name, maar zeker niet alleen, het geval bij Belastingen locatie Witte Villa en het Sociaal Domein. Traagheid doet zich onder andere voor in Outlook en de internetbrowser. Het betreft hier niet alleen internetsites, maar geldt ook voor de steeds vaker noodzakelijk te gebruiken webgeoriënteerde applicaties. Gevolg hiervan is dat er veel productietijd verloren gaat en bijvoorbeeld medewerkers van Belastingen zelfs al enkele malen naar huis zijn gestuurd,” wordt gemeld in het raadsvoorstel.

Als er niet snel maatregelen worden genomen bestaat de kans dat medio 2018 niemand in het raadhuis meer digitaal kan werken. Dat betekent dat het grootste deel van de gemeentelijke  dienstverlening moet stoppen.