D66 wil Heilige Geestkerk behoeden voor sloop

AMSTELVEEN – De fractie van D66 wil het Amstelveense monument de ‘Heilige Geestkerk’ aan de Haagbeuklaan 3 in de wijk Keizer Karelpark behouden. De partij is recentelijk benaderd door de Stichting het Cuypersgenootschep met zorgen over de onzekere toekomst van het Amstelveense monument. De eigenaar heeft de intentie om de kerk te slopen. Er zijn plannen om woningen op deze locatie te ontwikkelen. D66 heeft naar aanleiding van deze zorgen schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

De plannen voor herontwikkeling van de Heilige Geestkerk zijn nog niet aan de gemeenteraad voorgelegd. Ook is er nog geen vergunning verleend voor de sloop. D66 hoopt door nu al een signaal af te geven dat de plannen kunnen worden tegengehouden of bijgesteld. ‘De eigenaar heeft nu al hekken om de kerk heen geplaatst. Daarmee wordt richting omwonenden het signaal afgegeven dat de sloop aanstaande is,” aldus D66-woordvoerder ruimtelijke ordening Tawros Aslanjan. De fractie van D66 wil dat de plannen eerst met de gemeenteraad worden besproken voordat sloop überhaupt aan de orde is.

D66 wil dat er kritischer wordt gekeken naar wijzigingen van gebouwen met een grote cultuurhistorische waarde. Wat D66 betreft wordt het afvoeren van gebouwen van de (gemeentelijke) monumentenlijst altijd eerst met de gemeenteraad besproken. De gemeenteraad is de afgelopen tijd extra scherp op het slopen van gebouwen met een monumentenstatus. “Recent is een raadsbreed voorstel aangenomen dat het college oproept om met de ”stofkam” door de Amstelveense gebouwen te gaan, op zoek naar gebouwen/gebieden die vanuit cultuurhistorisch en/of monumentaal opzicht van belang zijn om voor Amstelveen te behouden. Het is vreemd dat voordat duidelijkheid is over de resultaten van dit voorstel er nu al sprake zou zijn van het schrappen van een monument uit de monumentenlijst,” aldus D66-woordvoerder Tawros Aslanjan.

Het college van B&W heeft zes weken om op de schriftelijke vragen te reageren.