‘Kandidaten wethoudersposten obstakel collegevorming’

AMSTELVEEN – Binnen de vorming van een nieuwe Amstelveense coalitie lijken de poppetjes die voor het college moeten worden ingevuld van groter belang dan gedacht. Na het terugtrekken van BBA-wethouderskandidaat Peter Bot hebben D66 en VVD laten weten dat er meer tijd nodig is om tot een akkoord te komen. Met andere woorden: BBA dient met een goede vervanger te komen.

Het is allerminst zeker dat Ruud Kootker van BBA een wethouderspost mag gaan bekleden. Hij lijkt een logische vervanger na het wegvallen van Bot. In de wandelgangen van het raadhuis wordt echter gefluisterd dat een wethouderschap van Kootker geen optie is voor de VVD. Dit ondanks dat er wel gewoon een akkoord ligt voor het collegeprogramma.

De partijen hebben nu laten weten dat ze voor 16 mei geen akkoord verwachten. In verband met de meivakantie worden de onderhandelingen pas volgende week voortgezet.