Niet alles kan bij college dat inzet op kwalitatieve toekomst

AMSTELVEEN – Daadkrachtig, betrokken en sociaal. Dat moet het nieuwe Amstelveense college gaan uitstralen. Daarmee moet een stabiele en zekere toekomst voor Amstelveen worden veiliggesteld. De kaarten liggen in ieder geval anders dan vier jaar geleden. Er wordt ingezet op de Amstelveense maat, dat betekent zoiets als kwaliteit. “Maar er moet niet worden gedacht dat alles maar kan,” waarschuwt wethouder Herbert Raat (VVD) die als enige de stap van het oude naar het nieuwe college heeft gemaakt.

Raat refereerde aan de titel van een werkstuk dat zijn dochter heeft gemaakt. “Een verleden heb je, een toekomst moet je maken.” Een citaat dat overigens aan de Belgische schrijver Marc Andries wordt toegeschreven. Die toekomst moet in Amstelveen dus kwalitatief goed zijn, zeker op het gebied van huisvesting.

En op die huisvesting gaat het college inzetten. Het is onontkoombaar dat er verdichting gaat plaatsvinden. Die verdichting zal in ieder geval de hoogte moeten ingaan. Appartementen dus in plaats van huizen. Ook de ombouw van kantoren blijft volgens het nieuwe college een mooie manier om tot meer woningen te komen.

Nu zitten niet alle Amstelveners te wachten op hoogbouw in hun achtertuin. Volgens wethouder Floortje Gordon (D66) moet er daarom goed naar de mogelijkheden en onmogelijkheden worden gekeken. Volgens haar zijn die mogelijkheden er wel in het Stadshart. “Daarbij dienen we ook te kijken naar de huidige parkeernorm die we aan een woning koppelen. In het Stadshart met de vele verbindingen op het gebied van OV kan die norm misschien best omlaag.”

De besmette portefeuille ICT is bij D66’er Frank Berkhout terechtgekomen. Berkhouts voorganger heeft de boel eufemistisch gezegd niet zo netjes achtergelaten. Op het gebied van de gemeentelijke ICT is er een berg werk te verzetten. Berkhout heeft echter eerder met dit bijltje gehakt toen hij werkzaam was op het ministerie van BZK. Daarnaast staat Berkhout er niet alleen voor. Omdat de gemeentelijke ICT de paden van meerdere portefeuilles kruist, zullen Marijn van Ballegooijen (PvdA) en Herbert Raat zich ook met het ICT-dossier gaan bemoeien.

Rob Ellermeijer krijgt de portefeuille sport toegewezen. Daar ligt wat zeer uit het verleden maar dat heeft het vorige raad met een bijdrage van 1,2 miljoen aan zogenoemde frictiekosten aan het Sportbedrijf aardig weten glad te strijken. Nu wordt er weer vooruit gekeken en kan er zelfs worden gedacht aan vernieuwing van De Meerkamp. Hiervoor gaat in de komende vier jaar onderzoek worden gedaan.

Ellermeijer mag zich tevens gaan bezighouden met De Poel. Het is een langgekoesterde wens om de recreatie rond de plas weer op het niveau van vroeger te brengen. Dat betekent veel sportieve activiteit en ook zwemmen in de Poel. Of dit plan haalbaar is zal de komende collegeperiode moeten blijken. Want de Poel uitbaggeren is een idee dat veel handen op elkaar krijgt, maar niet tegen elke prijs. Zoals dat eigenlijk voor elk onderwerp binnen het collegeakkoord geldt.

Zo kunnen de culturele instellingen in Amstelveen de borst natmaken. Alle subsidies die nu worden gegeven zijn niet meer vanzelfsprekend.  Het is dan ook niet toevallig dat Cultuur nu onder Herbert Raat gaat vallen. Hij zegt dat alle subsidies tegen het licht gaan worden gehouden. Want een tekort van een half miljoen op de begroting is in de komende vier jaar uitgesloten “De instellingen moeten continu kijken hoe ze aantrekkelijk kunnen blijven. Het is tijd voor nieuwe energie en nieuw elan. We moeten gaan kijken hoe we verder kunnen en daarbij wordt een beroep gedaan op creativiteit en samenwerking.”

De leidende partijen binnen de onderhandelingen, VVD en D66, gaven aan dat de PvdA heeft gezorgd voor een mooi nieuw collegeakkoord. “Achteraf gezien is het nieuwe akkoord beter dan het akkoord dat er lag,” werd er zelfs gezegd tijdens de presentatie van het college dinsdagochtend.  Met wethouder Marijn van Ballengooijen krijgt het nieuwe college in ieder geval een duidelijk sociaal gezicht. Want ook dat moet de nieuwe maat worden in de zogenoemde inclusieve stad Amstelveen: iedereen doet mee!