Verplaatsing Emergohal naar HWC wordt te duur

AMSTELVEEN – De verplaatsing van de Emergohal naar de nieuwbouw van het HWC wordt volgens het college van B&W toch te duur. Eerder werd gedacht dat grondexploitatie op het terrein vanj de Emergohal voldoende zou opbrengen om een verhuizing te kunnen financieel te kunnen rechtvaardigen. Een jaar na de presentatie van de plannen zijn de kosten al twee miljoen hoger dan geraamd.

De eisen die sportbonden tegenwoordig stellen aan nieuwe wedstrijdenlocaties gooien mede roet in het eten. De sporthal zou groter moeten worden dan gedacht. Dat werkt uitermate prijsopdrijvend omdat onder de gehele hal ruimte was gepland voor parkeerruimte.

Het college hierover: “Beide kostenverhogende factoren, in combinatie met het prijsopdrijvend effect van de gespannen bouwmarkt resulteerden in een kostenraming die € 2 miljoen hoger ligt dan de raming van vorig jaar, terwijl om diverse redenen een verdere kostenstijging waarschijnlijk wordt geacht.”

Het college zegt daarnaast dat de Emergohal onlangs nog voor een aanzienlijk bedrag is gerenoveerd. “De hal functioneert goed als sportaccommodatie en kan nog vele jaren mee. Het voornemen tot verplaatsing was dan ook vooral ingegeven door een aanzienlijk positief financieel resultaat dat hiermee leek te kunnen worden behaald. Nu dit niet het geval blijkt te zijn, vervalt naar het oordeel van ons college de bestaansreden voor het verplaatsingsplan en verdient het de voorkeur, in de gymnastiekbehoefte van het Hermann Wesselink College te voorzien middels vervanging van de huidige vier gymnastiekzalen.”