D66: ‘Werk aan de winkel in jeugdzorg’

AMSTELVEEN – Ondanks dat het aantal jongeren dat in Amstelveen beroep doet op jeugdhulp relatief laag is, wil de de lokale fractie van D66 nog meer inzetten op preventie. “Zodat het ontstaan en de verergering van problemen voorkomen wordt.”

In 2017 ontvingen 1375 jongeren uit Amstelveen één of meerdere vormen van jeugdhulp. Ongeveer 200 jongeren waren aangewezen op de zwaardere vormen van jeugdhulp.

Saloua Chaara, woordvoerder jeugd van D66: “Een belangrijk doel van de Jeugdwet is de inzet van jeugdhulp te doen afnemen. Vooral door er snel bij te zijn als er problemen (dreigen) te ontstaan. In Amstelveen zetten we aanzienlijk minder jeugdhulp in dan in andere gemeenten binnen de regio en dan het landelijk gemiddelde. Hier zijn we erg blij mee. Van een significante afname van jeugdhulp binnen Amstelveen is vooralsnog geen sprake. Hier moeten we de komende tijd hard voor aan de slag.”

Volgens de D66-fractie komt het relatief lage gebruik van jeugdhulp voor een groot deel door de bevolkingssamenstelling. Het aantal jeugdigen in Amstelveen ligt in lijn met het landelijk gemiddelde (29% van de bevolking is jonger dan 24 jaar), maar een groot deel van deze groep betreft bijvoorbeeld studenten die over het algemeen vrij weinig gebruik maken van jeugdhulp.

“We zijn er nog niet. Er is zeker werk aan de winkel.”, aldus Chaara. “We hebben weliswaar relatief weinig jongeren in de jeugdzorg, maar er staat ons nog een grote inhoudelijke veranderopgave te wachten.”

D66 wil dat er een duidelijke verschuiving komt van zware zorg naar lichte hulp dichtbij huis. De hulp moet meer in de directe leefomgeving geleverd worden. Zoals op het consultatiebureau en op voorschoolse voorzieningen zoals de kinderopvang en zeker ook op school. Voor preventie op scholen in de vorm van schoolmaatschappelijk werk moet ook meer aandacht komen volgens de partij. Dit voorkomt uitval van leerlingen. Chaara: “Sleutelwoorden voor de komende periode: preventie, preventie, preventie!” Hiermee kan het ontstaan en de verergering van problemen voorkomen worden. Investeren in goede preventie is ook binnen het huidige coalitieakkoord een belangrijk speerpunt.”