Gemeente wil dat krakers Amstelveen snel en vreedzaam verlaten

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen wil dat de krakersactie in het kantoorpand aan de Mr. Groen van Prinstererlaan op korte termijn wordt beëindigd. Uitgangspunt is dat de krakers het pand vreedzaam verlaten. Recente geluiden vanuit ‘We are here’ zijn dat de groep wil ingaan op het Amsterdamse aanbod van 24-uurs opvang en voornemens is om onze gemeente inderdaad weer snel de rug toe te keren.

Gisteren heeft de driehoek de situatie en de mogelijke oplossingsrichtingen om de kraakactie te beëindigen besproken, met inachtneming van het bestaande kraakbeleid en eenieders wettelijke verantwoordelijkheden. De driehoek laat onderzoeken of de kraakactie binnen de lokale context van Amstelveen, aanleiding zou kunnen geven tot (ernstige vrees voor) verstoring van de openbare orde en veiligheid door de krakers in of in de omgeving van het wederrechtelijk bewoonde pand.

Besluitvorming over de vervolgstappen vindt zo snel mogelijk plaats, laat de burgemeester weten in een brief aan de gemeenteraad.