Amsterdamseweg vanaf 16 juli afgesloten voor aanleg rotonde

AMSTELVEEN – Vanaf 16 juli is de Amsterdamseweg afgesloten ter hoogte van de Keizer Karelweg. De afsluiting is nodig voor de aanleg van een rotonde en aanpassingen aan de verkeerslichten bij de Amsterdamseweg – Graaf Florislaan. Het kruispunt verandert in een rotonde. Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers met voorrang oversteken. De rotonde is een van de maatregelen van het college om de verkeersveiligheid in Amstelveen te vergroten en tevens de doorstroming te verbeteren.

Er komen nieuwe verkeerslichten bij de Amsterdamseweg – Graaf Florislaan. Dit is noodzakelijk omdat de huidige verkeerslichten sterk verouderd zijn. Periode volledige afsluiting 16 juli t/m 27 juli is de Amsterdamseweg ter hoogte van de Keizer Karelweg dicht voor al het gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer. Uitgangspunt is om 28 juli 2018 de weg weer open te stellen. Na 28 juli vinden nog enkele kleine afrondende werkzaamheden plaats. Hier ondervindt het verkeer geen last van.

Totale afsluiting: kruisingen Amsterdamseweg Keizer Karelweg en Amsterdamseweg – Graaf Florislaan: van 16 juli t/m 27 juli 2018. Zowel vooraankondiging, omleidingsroutes en stremmingen staan aangegeven door middel van bebording. Op www.amstelveen.nl en doorlinken naar Werk in uitvoering, staat de laatst beschikbare informatie, waaronder de omleidingsroutes. Ook het fietsverkeer krijgt te maken met een omleidingsroute. De woningen en bedrijven blijven te voet bereikbaar (rekening houdend met omleidingsroutes).

Gedurende de volledige afsluiting rijden de bussen 242, 347 (N47), 357 (N57), 348 en 358 via de Beneluxbaan een omleidingsroute. De haltes Graaf Florislaan en Kalfjeslaan vervallen. Voor nadere informatie volg de berichtgeving van Connexxion via www.connexxion.nl.