Landelijke VVD haaks tegenover VVD A’veen in Kronenburgkwestie

  “Schiphol is van groter belang dan wat een wethouder in een bepaalde plaats wil met zijn woningbouw,” zei  VVD Tweede-Kamerlid Remco Dijkstra dinsdagavond tijdens een heftig debat met Jan Paternotte (D66) over de komst van 2.500 studentenwoningen in Uilenstede/Kronenburg. De landelijke VVD is fel tegen dit plan, omdat er volgens de partij niet pal onder een vliegroute gebouwd moet worden. Met deze mening staat Dijkstra lijnrecht tegenover het door zijn eigen partij gedomineerde college van Amstelveen en VVD-wethouder Herbert Raat (Luchtvaart) die juist door willen gaan met de bouwplannen.

Dijkstra is van mening dat door bouwen onder aanvliegroutes er alleen maar meer mensen worden toegevoegd aan de klagers: “Zometeen komt er een partij die zegt dat we de Buitenveldertlaan maar helemaal moeten sluiten omdat er zoveel mensen wonen.”

Regeringspartijen D66 en CDA zijn het hier niet mee eens. “Waarom kunnen er in Amstelveen geen studenten bijkomen die vooral ’s nachts thuis zijn, als er niet of weinig vliegtuigen zijn. Er staan in Kronenburg wel shortstay en hotels waar mensen mogen overnachten, maar studenten mogen niet? Er wonen al jaren mensen in Uilenstede. Moeten we die dan nu gaan evacueren?” aldus Paternotte in Het Parool.